Dnes je:
Pondelok 24.06.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

vyučované predmety

Vyučované predmety

 

 Pre aktuálne informácie o vyučovaných predmetoch Katedry štatistiky FHI navštívte novú stránku katedry, resp. zoznam vyučovaných predmetov.

 


 

Staršie!

 Názov predmetu
Vyučujúci

  Predmety vyučované na 1. stupni

 Aplikácie štatistických metód  prof. Ing. Milan Terek, PhD.
 Štatistika (pre fakulty FMV, FPM, NHF, OF)  rôzne
 Štatistika (Štatistika A)

doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

 Štatistické metódy (Štatistika B)

doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

Predmety vyučované na 2. stupni

 Aktuárska demografia  RNDr. Daniela Sivašová, PhD.
 Analýza časových radov I  prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.
 Analýza časových radov II  prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.
 Analýza kategoriálnych údajov  doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.
 Analýza rozhodovania
 prof. Ing. Milan Terek, PhD.
 Aplikovaná poistná štatistika  RNDr. Eva Kotlebová, PhD.
 Demografia pre národohospodárov Ing. Soňa Coss, PhD.
 Demografická štatistika Ing. Soňa Coss, PhD.
 Demografické metódy RNDr. Daniela Sivašová, PhD.
 Hĺbková analýza dát
prof. Ing. Milan Terek, PhD. 
 Hĺbková analýza údajov  prof. Ing. Milan Terek, PhD.
 Hospodárska štatistika  doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.
 Kvantilové metódy  doc. Ing. Ľubica Sipková, PhD.
 Metódy štatistického porovnávania  Ing. Ľubica Hurbánková, PhD.
 Národohospodárska štatistika  Ing. Ľubica Hurbánková, PhD.
 Navrhovanie experimentov  doc. Ing. Mgr. Adriana Horníková, PhD.
 Podnikovohospodárska štatistika  doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.
 Programovanie v SAS-e  Ing. Ondrej Dúžik, PhD.
 Regresná a korelačná analýza
 doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.
 Sociálna štatistika  JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
 Systém národných účtov  Ing. Ľubica Hurbánková, PhD.
 Štatistická indukcia  RNDr. Eva Kotlebová, PhD.
 Štatistické riadenie kvality
 prof. Ing. Milan Terek, PhD.
 Viacrozmerné štatistické metódy doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.
 Výberové skúmanie 

prof. Ing. Milan Terek, PhD.

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD

 Predmety vyučované na 3. stupni

 Hĺbková analýza dát
prof. Ing. Milan Terek, PhD.
 Výberové skúmanie
 prof. Ing. Milan Terek, PhD.

 

Podrobejšie rozdelenie predmetov (podľa semestrov, v ktorých sa vyučujú) v rámci študijného programu 2. stupňa štúdia Štatistické metódy v ekonómii.

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné