Dnes je:
Sobota 01.10.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

 
Vedecká orientácia:
Pedagogická činnosť:

Štatistika, Sociálna štatistika
>> podklady k vyučovaným predmetom

Vedecká činnosť:

CE CESTA - Centrum excelentnosti: Centrum strategických analýz SAV - Centrum pre interdisciplinárny výskum a stratégie spoločnosti (CESTA) (2011 - 2015)

Vzdelanie a kvalifikácia:
Vybraná publikačná činnosť:
 1. Lubyová, M.: “Riziká v oblasti dôchodkového zabezpečenia v SR (Prognózovanie bilancie fondu dôchodkového zabezpečenia)” (Risks in the field of pension insurance in SR (Forecasting of the long-term balance of Pension Insurance Fund)), Ekonomický časopis (Journal of Economics), Vol. 44, No. 10, 1996
 2. Lubyová M.: “Dôchodkové zabezpečenie v SR v kontexte európskych dôchodkových systémov a ich súčasných reforiem” (Pension security in the Slovak Republic in the light of current European pension systems and their reforms), Bratislava, PÚ SAV, Edícia: Štúdie, č 2/1997 (Institute for Forecasting, Slovak Academy of Sciences, Study No. 2/1997)
 3. Lubyová, M.: “Aktívna politika trhu práce v SR” (Active labour market policies in the Slovak Republic), Centre for Economic Development (CPHR), Bratislava, December 1997
 4. Lubyová, M., Van Ours, J.C.: “Jobs from Active Labor Market Policies and their Effects on Slovak Unemployment”, Statistical Methods in Social and Economic Research, IV. Slovak-Polish Expert Seminar, November 1997, Economics University, Bratislava, 1997
 5. Lubyová, M., Maroš, M., Uramová, Ľ.: “Impact of the Transformation of Social sphere on Income Situation of Slovak Households”, Ekonomický časopis (Journal of Economics), Vol. 46, No. 6, 1998
 6. Lubyová, M., Sabirjanova, K.: ”Labour Supply of Married Females and the Related Wage Setting Behavious in Slovakia and the Czech Republic”, Working Paper No. 7, Institute for Forecasting, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2000
 7. Lubyová, M., Sabirjanova, K.: ”Returns to Human Capital under Economic Transformation. The cases of Russia and Slovakia”, Working Paper No. 11, Institute for Forecasting, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, December 2001
 8. Lubyová, M., Sabirjanova, K.: ”Investment in Human Capital under Economic Transformation. The cases of Russia and Slovakia”, Ekonomický časopis (Journal of Economics), Vol. 49, No. 4, 2001
 9. Lubyová, M.: “Labour market institutions and policies in the CIS: Post-Transition Outcomes”, Working Paper 3/2009, International Labour Organisation, Sub-regional Office for Eastern Europe and Central Asia, Moscow, 2009
 10. Lubyová, M.: “90 years of work in the name of social justice”, (in Russian) in: Decent Work – key resource of innovative development (in Russian), Scientific editors: Lubyova M. and Kolsova R. P., Publishing house of Moscow University, Moscow, 2009
 11. Lubyová, M., Nemcová, E.: Foreign migration and its regional dimension in Slovakia following EU accession, Prognostické štúdie, PÚ SAV, Bratislava, 2010
 12. Lubyová, M., Gajdošová, Ľ.: International Migration in the Slovak Republic : National OECD SOPEMI Report 2011. In Prognostické práce, 2011, vol. 3, no. 5, pp. 427-485. ISSN 1338-3590
Profesionálne aktivity:

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné