Dnes je:
Sobota 01.10.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.

 
Vedecká orientácia:

Klasická analýza časových radov, lineárne a nelineárne modely časových radov typu ARIMA, ARCH, GARCH a pod. Modelovanie vývoja miezd, zamestnanosti a nezamestnanosti, modelovanie finančných časových radov, monetárne modely. Viacrozmerná regresia a korelácia.

Pedagogická činnosť:

Teória štatistiky a pravdepodobnosť, Prognostická štatistika, Analýza časových radov, Štatistika A, Štatistika  B, Neparametrické metódy štatistiky, Analýza časových radov I, Analýza časových radov II, Regresná a korelačná analýza, Viacrozmerné metódy štatistiky, Prognostické metódy, Analýza kategoriálnych údajov
>> podklady k vyučovaným predmetom

Vedecká činnosť:

Koordinátorka projektov:

 1. IGP / 0205 Štatistické meranie, analýza a projektovanie trhu práce v SR, FHI EU Bratislava (1995-1996).
 2. IGP / 0215 Makroekonomická analýza nezamestnanosti, FHI EU Bratislava (1997-1999).
 3. IGP /11/02 Modelovanie vývoja inflácie, miezd a zamestnanosti na Slovensku, FHI EU Bratislava (2002-2004).
 4. AVE Barcelona, Spain: Unemployment and Voluntary Work In: Desempleo y voluntariado s. 371-387. Barcelona AVE 2001. 391 s. ISBN 84-95529-08-4. (1997-2000)
 5. VEGA 1/0181/10/13 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov (2010-2012).

Spoluriešiteľka projektov:

 1. VEGA 1/1255/04 Analýza vývoja ekonomických vzťahov so zahraničím a inflácie na monetárnu a fiskálnu politiku (2004-2006)
 2. VEGA 1/1247/04 Progresívne štatistické techniky a rozhodovanie v procese zlepšovania kvality (2004-2006)
 3. IGP 12 Analysis of the Admission Process of Slovak Republic and Comparison with the other CEFTA Counries (2002-2004)
 4. No. 168/009 Medzinárodný výskumný projekt Česko – Slovensko vedeckej spolupráce: Analysis of Position of the Capital and Foreign Market in Czech and Slovak Republic from the Point of View of Admission Process to the European Union (2002-2003)
Vzdelanie a kvalifikácia:
Zahraničné stáže:
Vybraná publikačná činnosť:
 1. Pacáková, V. a kol.: Štatistika pre ekonómov. Bratislava : Edícia Ekonómia, JURA EDITION 2003. 347s. ISBN 80–89047-74-2. (4,45 AH)
 2. Rublíková, E., Pacáková, V.: Štatistické modely v analýzach trhu práce. Bratislava : EKONÓM 2000. 147 s. ISBN 80-225-1243-5 (4,15 AH)
 3. Arlt, J., Arltová, M., Rublíková, E.,: Analýza ekonomických časových řad s příklady. Praha : VŠE 2002. 147 s. ISBN 80-245-0307-7 (3,15 AH) – vydané pre VŠE v Prahe
 4. Ivaničová, Z., Rublíková, E.: Kvantifikácia vývoja kurzu slovenskej koruny po prechode na plávajúci kurz. Ekonomický časopis. Roč. 50, č. 3, (2002), s. 359-372. ISSN 0013-3035
 5. Ivaničová, Z., Rublíková, E.: Analýza vplyvu devalvácie na dôchodky obyvateľstva. Ekonomický časopis. Roč. 42, č. 9, (1994), s. 672-81. ISSN 0013-3035
 6. Rublíková, E.: ARCH and GARCH Models for Daily Exchange Rate of SKK/USD [Modely ARCH a GARCH pre denný výmenný kurz SKK/USD]. In: Ekonomické rozhľady. Roč. XXXIII, č. 3, (2004), s. 314-323. ISSN 0323-262X
 7. Rublíková, E.: Purchasing Power Parity and Cointegration. In: Ekonomika a Informatika. Roč. 1., FHI EU, č. 1/2003, s. 147-154.
 8. Rublíková, E., Marek, L.: Linear Transfer Function Model for Outflow Rates. Ekonomické rozhľady. Roč. XXX, č.4, (2001), s.457-466. ISSN 0323-262X
 9. Rublíková, E., Hančlová, J.: Determination of the Development of CZK/SKK by means of Monetary Models. ECON 04. Selected research papers. Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Volume 11, 2004. s. 313-321
 10. Rublíková, E., Ivaničová, Z.: Econometric Approach of the Estimation of the Single Mundell-Fleming Equations. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu: Inwesycje finansowe i ubezpeczenia – tendencje swiatowe a polski rynek Nr 1088, Tom 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu 2005, PL ISSN 0324-8445, 2005. s. 201-208
 11. Rublíková, E., Rutkowska, M.: Determinants of Exchange rates for Slovakia, the Czech Republic and Poland. ECON´05 /Selected Research Papers/, Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Volume 12, 2005.ISBN 80-248-0946-1, ISSN 0862-7908, s. 308-315
 12. Rublíková, E., Magalhaes-Hill, M.: A Non-linear Approach to Modelling Asymmetry in a Time Series : Nelineárny prístup k modelovaniu asymetrie v časových radoch /[Perc.podiel: 50-50] In: Temas em Métodos Quantitativos. No 4, s. 51-59. Lisboa : Edicoes Sílabo 2004. 273 s. ISBN 972-618-329-4
 13. Rublíková, E.: Monetary Model of Exchange Rate Determination for Slovak and Czech Countries Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu: Inwesycje finansowe i ubezpeczenia – tendencje swiatowe a polski rynek. Nr. 1037, Tom 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu 2004. 392 s. ISSN 0324-8445. s. 210-216
 14. Rublíková, E., Ivaničová, Z.: Modelling Conditional Variance of Monthly Rates SKK/USD. ECON'02, Selected research papers. Volume 9, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0198-1, ISSN 0862-7908. s. 174-180
 15. Rublíková, E.: Unemployment and voluntary work. Associació pel Voluntariat a Europa. De esta edición Edivirtual Book S.A. ISBN: 84-95529-08-4, Barcelona. Spain. 2001
 16. Rublíková, E., Príhodová, I.: Analýza vybraných časových radov - ARIMA modely. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 214 s. ISBN 978-80-225-2540-4
 17. Rublíková, E.,  Labudová, V., Sandtnerová, S.: Analýza kategoriálnych údajov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 172 s. VEGA 1/0437/08. ISBN 978-80-225-2710-1
 18. Rublíková, E.: Analýza časových radov. Bratislava : Iura Edition, 2007. 207 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-139-2
Profesionálne aktivity:

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné