Dnes je:
Sobota 01.10.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

Ing. Ondrej Dúžik, PhD.

Externý spolupracovník KŠ

 
Vedecká orientácia:

Analýzy sociálno-ekonomických javov s využitím metodológie množiny všeobecných lineárnych modelov (GLM-General linear models), ako sú: viacrozmerné regresné modely, modely MANOVA, MANCOVA alebo GMANOVA (s využitím SAS: Base, EG, EM, JMP).

Pedagogická činnosť:
 
Vzdelanie a kvalifikácia:
 • 2013 - 2016 : EU v Bratislave, FHI, Katedra štatistiky: Kvantitatívne metódy v ekonómii (PhD.)
 • 2014 - (aktuálne) : EU v Bratislave, Bratislavská Business School - Znalecký ústav: Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku (špecializované znalecké štúdium)
 • 2011 - 2013 : EU v Bratislave, FHI, Katedra štatistiky: Štatistické metódy v ekonómii (Ing.)
 • 2011 - 2013 : EU v Bratislave, NHF, Katedra pedagogiky: Doplňujúce pedagogické štúdium (vysvedčenie o odbornej pedagogickej spôsobilosti)
 • 2008 - 2011 : EU v Bratislave, FHI, Katedra účtovníctva: Účtovníctvo (Bc.)
 
Vedecká činnosť:

aktuálne - spoluriešiteľ projektu:

 • VEGA 1/0501/14 (od roku 2015) s názvom: "Podnik z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti"

v minulosti - vedúci projektu:

 • IGPM I-14-101-00 (v roku 2014) s názvom: "Technologické prelievanie v EÚ: Modelovanie stochastického procesu"
 
Vybraná publikačná činnosť:
 • DÚŽIK, Ondrej – ŠOLTÉS, Erik: Modelovanie závislosti hrubých peňažných príjmov jednočlenných domácností na Slovensku od relevantných faktorov. In Slovenská štatistika a demografia: vedecký časopis = Slovak statistics and demography: scientific journal. - Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095. Roč. 24, č. 4 (2014), s. 12-27.
 • DÚŽIK, Ondrej – HAZUCHOVÁ, Jana: ANCOVA - teoretické východiská aplikácie analýzy kovariancie /I-14-101-00/. In Štatistické metódy v ekonómii: 8. odborný seminár, 12. 6. - 13. 6. 2014, Virt / editor Eva Sodomová. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3997-5. s. 11-12.
 • DÚŽIK, Ondrej: Aplikácia hierarchického modelu kredibility pri výpočte netto poistného a jeho porovnanie s Bühlmannovým-Straubovým modelom kredibility = Application of the hierarchical credibility model to net premium calculation and its comparison with Bühlmann-Straub credibility model. In EDAMBA 2013 - proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers: 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic / editors Martina Machová, Jozef Wallner. Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7. s. 336-348.
 • DÚŽIK, Ondrej: Porovnanie Bühlmannovho-Straubovho a hierarchického modelu kredibility pri výpočte netto poistného. In Výpočtová štatistika 2012 = Computational statistics 2012: prehliadka prác mladých štatistikov a demografov (zborník), 21. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika, 6.‑7. decembra 2012, Bratislava. Dostupné online: [http://www.ssds.sk/publikacie/VS2012mlad.pdf.], Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISBN 978-80-88946-59-5. s. 23-30.
 • DÚŽIK, Ondrej – ŠOLTÉS, Erik: Aplikácia Bühlmannovho-Straubovho modelu kredibility na výpočet netto poistného. In SAS Fórum: 15. ročník konferencie. (zborník) Academic Program: Bratislava, 20.6.2012. Dostupné online:
  [http://www.sas.com/offices/europe/slovakia/uni/zbornik_2012.pdf.]
  Bratislava: SAS Slovakia, s.r.o., 2012. s. 72-77.
 • DÚŽIK, Ondrej: Analýza vývoja rozvinutosti poistného trhu v krajinách Európy prostredníctvom zhlukovej metódy = Analysis of the development of insurance market in the European countries through cluster analysis. In Výpočtová štatistika 2011: 20. medzinárodný seminár : 1.-2. decembra 2011, Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. ISBN 978-80-88946-57-1. s. 11-16.

Profesionálne aktivity:

Člen SAS Academic tímu

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné