Dnes je:
Sobota 01.10.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

vyučované predmety

Štatistika (1. st.)
 

Predmet poskytuje prehľad základných štatistických metód so zameraním na ich ekonomické aplikácie. Predmet sa zaoberá opisom základných vlastností štatistického súboru, princípmi náhodného výberu a štatistickej indukcie, skúmaním lineárnych vzťahov dvoch premenných použitím regresnej a korelačnej analýzy, opisom časových radov elementárnymi charakteristikami, sezónnym rozkladom časového radu a výpočtom indexov.

 

 

<< späť

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné