Dnes je:
Piatok 22.09.2017
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Pre študentov

Prijímacie konanie

Časopisy a konferencie

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Fakulta hospodárskej informatiky

Vítame Vás na pôvodných stránkach Fakulty hospodárskej informatiky
Nové stránky FHI nájdete tu

Fakulta hospodárskej informatiky je jednou zo šiestich fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.obrazok
Na fakulte sa realizuje výučba v rámci akreditovaných študijných programov pre študentov na všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti hospodárskej informatiky, účtovníctva a auditorstva, aktuárstva, štatistiky, operačného výskumu a ekonometrie.

Fakulta hospodárskej informatiky je za rok 2013 na 5. mieste v záujme zamestnávateľov o absolventov.

 

Na čele fakulty je dekan, ktorý riadi fakultu s ostatnými zvolenými akademickými funkcionármi - prodekanmi.
Kontrolu výkonných funkcií vedenia fakulty vykonáva akademický senát, ktorý volí akademických funkcionárov na obdobie 4 rokov. 

Dekanát fakulty zabezpečuje všetky administratívne operácie fakulty a tvoria ho:

Zahraničné vzťahy fakulty koordinuje prodekan pre rozvoj a medzinárodné vzťahy

Katedry fakulty zabezpečujú výučbu všetkých predmetov na akreditovaných študijných programoch a odboroch.
Fakultu tvoria:

AIS
Akademický informačný systém

Aktuality a oznamy

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné