Dnes je:
Sobota 21.01.2017
a práve si prezeráte stránky FHI

O fakulte

Pre študentov

Prijímacie konanie

Časopisy a konferencie

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Fakulta hospodárskej informatiky

Vítame Vás na stránkach Fakulty hospodárskej informatiky

Fakulta hospodárskej informatiky je jednou zo šiestich fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.obrazok
Na fakulte sa realizuje výučba v rámci akreditovaných študijných programov pre študentov na všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti hospodárskej informatiky, účtovníctva a auditorstva, aktuárstva, štatistiky, operačného výskumu a ekonometrie.

Fakulta hospodárskej informatiky je za rok 2013 na 5. mieste v záujme zamestnávateľov o absolventov.

 

Na čele fakulty je dekan, ktorý riadi fakultu s ostatnými zvolenými akademickými funkcionármi - prodekanmi.
Kontrolu výkonných funkcií vedenia fakulty vykonáva akademický senát, ktorý volí akademických funkcionárov na obdobie 4 rokov. 

Dekanát fakulty zabezpečuje všetky administratívne operácie fakulty a tvoria ho:

Zahraničné vzťahy fakulty koordinuje prodekan pre rozvoj a medzinárodné vzťahy

Katedry fakulty zabezpečujú výučbu všetkých predmetov na akreditovaných študijných programoch a odboroch.
Fakultu tvoria:

AIS
Akademický informačný systém

Aktuality a oznamy

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné