Dnes je:
Nedeľa 29.01.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

vyučované predmety

Štatistické metódy (Štatistika B)

Predmet poskytuje základy štatistických metód s dôrazom na ich praktickú aplikáciu pri využití štatistického softvéru (Statgraphics Plus). Zameriava sa na nasledujúce tématické okruhy: Odhad a overenie parametrov regresného modelu, meranie sily závislosti medzi kvantitatívnymi premennými, overovanie a meranie asociácie, časové rady a ich analýzu, analytické a mechanické vyrovnávanie časových radov, porovnávanie úrovňových a objemových veličín.

Vyučujúci:
doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.
doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

Harmonogram výučby a informácie o skúške


Literatúra:
1. Pacáková, V. a kol.: Štatistické metódy pre ekonómov. IURA EDITION, Bratislava, 2009.
2. Šoltés, E. a kol.: Štatistické metódy pre ekonómov - zbierka príkladov. Wolters Kluwer, Bratislava, 2015.
3. Pacáková, V. a kol.: Štatistika pre ekonómov. Zbierka príkladov B. IURA EDITION, Bratislava, 2005.
4. Cyhelský, L., Kahounová, J., Hindls, R.: Elementární statistická analýza. Management Press, 1996.
5. Wonnacott, T. H., Wonnacott, R. J.: Statistics for Business and Economics. J. Wiley, New York, 1984.

Štatistické vzorce
  
Vybrané štatistické vzorce

Pravdepodobnostné tabuľky
  
vo formáte:  Excel PDF(zip)

Materiály k predmetu
1. Prednáška regresná analýza
2. Prednáška sezónna dekompozícia

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné