Dnes je:
Sobota 01.10.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

doc. Ing. Mgr. Adriana Horníková, PhD. (Dr.)

 
Vedecká orientácia:

Štatistické riadenie kvality, navrhovanie experimentov ako aj hĺbková analýza údajov s využitím štatistických balíkov SAS, SAS JMP, SAS Miner atď., vyhodnocovanie meraní a analýza neistôt, ako aj technologický rozvoj a inovovanie. Aplikácia štatistický metód v oblasti technológií s podporou štatistických balíkov napr. iGrafx, SAS, SPSS, Statgraphics a pod.

Pedagogická činnosť:

Štatistika, Štatistické riadenie kvality, Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov
>> podklady k vyučovaným predmetom

Vedecká činnosť:

Vedúci projektu:
Zodpovedná riešiteľka SR v rámci Slovensko-Rakúskej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce - bilaterálnej spolupráce riešením Projektu SK-AT-0013-10 / SASoTDEM : Technologický rozvoj a vyhodnotenie meraní s podporou štatistickej analýzy podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. 

Spoluriešiteľ projektov:
Medzinárodný projekt v rámci grantov Európskej Vzdelávacej nadácie, špecificky Tempus medzinárodný projekt IB-JEP-13 250/98 Výuka a vzdelávanie v akreditácii a certifikácii - Education and Training in Accreditation and Certification (Projekt EDUTRAC)

Inštitucionálne projekty VEGA:

Vzdelanie a kvalifikácia:
Zahraničné stáže:
Ocenenia:
Vybraná publikačná činnosť:

Monografie

  1. PALENČÁR, R., RUIZ, J. M., JANIGA, I., HORNÍKOVÁ, A.: Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách. Bratislava : Grafické štúdio Ing. Peter Juriga, 2001. 366 s. ISBN 80-968449-3-8
  2. HORNÍKOVÁ, A.: Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami. Bratislava : Iura Edition, 2009. 334 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-281-8
  3. TEREK, M., HORNÍKOVÁ, A., LABUDOVÁ, V.: Hĺbková analýza údajov. Bratislava : Iura Edition, 2010. 265 s. [16,91 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-336-5

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

  1. HORNÍKOVÁ, Adriana - ZHANG, Nien-Fan: The relation between the En values including covariance and the "exclusive" En statistic. In Metrologia. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2006. ISSN 0026-1394, 2006, vol. 43, no. 1, s. L1-L2.
  2. HORNÍKOVÁ, Adriana - ZHANG, Nien-Fan - WELCH, Michael J. - TAI, S: An Application of combining results from multiple methods - statistical evaluation of uncertainty for NIST SRM 1508a. In Metrologia. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2006. ISSN 0026-1394, 2006, vol. 43, no. 3, s. 205-212
  3. SATTERFIELD, Mary B. - SNIEGOSKI, Lorna T. - SHARPLESS, Katherine E. - WELCH, Michael J. - HORNÍKOVÁ, Adriana - ZHANG, Nien-Fan - PFEIFFER, Christine M. - FAZILI, Zia - ZHANG, Mindy - NELSON, Bryant C. Development of a new standard reference material: SRM 1955 (homocysteine and folate in human serum). In Analytical and Bioanalytical Chemistry. Heidelberg : Springer, 2006. ISSN 1618-2642, 2006, vol. 385, no. 3, s. 612-622
Profesionálne aktivity:

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné