Dnes je:
Sobota 01.10.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

vyučované predmety

Regresná a korelačná analýza

Cieľom predmetu je naučiť študentov vhodne používať metódy regresnej a korelačnej analýzy pri posudzovaní vzájomných vzťahov veličín v ekonomickej praxi a poskytnúť poznatky pre samostatnú aplikáciu týchto metód v systéme SAS Enterprise Guide.

Vyučujúci:
doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

Literatúra

a) ŠOLTÉS, E.: Regresná a korelačná analýza s aplikáciami. Bratislava: IURA Edition, 2008
b) BAKYTOVÁ, H. – BODJANOVÁ, S. – RUBLÍKOVÁ, E.: Viacrozmerná analýza (druhé vydanie). Bratislava: ES VŠE, 1998
c) DRAPER, N. – SMITH, H.: Applied Regression Analysis. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1985
d) HEBÁK, P. – HUSTOPECKÝ, J. – MALÁ, I.: Vícerozměrné statistické metody (2). Praha: Informatorium, 2005

<< späť

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné