Dnes je:
Sobota 01.10.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

RNDr. Daniela Sivašová, PhD.

 
Vedecká orientácia:

Aplikácia aktuárskej demografie pre potreby poisťovníctva, demografické analýzy.

Pedagogická činnosť:

Štatistika, Demografické metódy, Aktuárska demografia
>> podklady k vyučovaným predmetom

Vedecká činnosť:
  1. IGP 0233/00 Analýza ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja z pohľadu regiónov SR, FHI (2000-2002, zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.)
  2. IGP 170019/03 Regionálna štatistika – nástroj regionálnej politiky pri začleňovaní Slovenskej republiky do Európskej únie, FHI (zodpovedná riešiteľka doc. Eva Sodomová, PhD.)
Vzdelanie a kvalifikácia:
Vybraná publikačná činnosť:
  1. Sandtnerová, S., Sivašová, D.: Age Structure of Population in Slovak Republik between 1945-1998. Zborník príspevkov Problems of Economical Statistics in Transition Countries, Kyiv, KNEU 2001, s. 192-197, ISBN 966-574-368-6
  2. Sivašová, D.: Denotation and Methods Graduations in Life Insurance. Zborník príspevkov Medzinárodné porovnanie sociálno- ekonomických ukazovateľov z transformujúcich sa procesov v krajinách východnej Európy, Krakow 2003, s. 181-186, ISBN 83-911355-3-5
  3. Pacák, B., Sivašová, D.: Metódy faktorovej analýzy v marketingu. NOVÁ EKONOMIKA, vedecký časopis OF EU v Bratislave, s. 95-100, č.1, marec 2005, ročník 4, ISSN 1336 – 1732
  4. Pacáková, V., Sivašová, D.: Multivariate Statistical Comparisons of the Economic and Social Situation of Chosen European Countries. Zborník príspevkov Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformations Processes in Post Communist Countries, Bratislava, Statis 2001, s. 141-151, ISBN 80-85659-24-7
  5. Pacáková, V., Sivašová, D.: Demographic Development and Pension Reform. In: Statistics in Managment of Social and Economic Development. 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. October 20-22, 2004, Kyiv, Ukrajine. Kyiv: KNEU, 2005, s. 157-163

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné