Dnes je:
Sobota 01.10.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.

 
Vedecká orientácia:

Aplikácia štatistických metód pri analýzach sociálno-ekonomických javov, analýza sociálno-patologických javov s osobitným zreteľom na výskyt chudoby, aplikácia metód hĺbkovej analýzy údajov, analýza kategoriálnych údajov, regionálna štatistika.

Pedagogická činnosť:

Štatistika A, Štatistika B, Štatistika, Hĺbková analýza údajov, Analýzy kategoriálnych údajov
>> podklady k vyučovaným predmetom

Vedecká činnosť:
  1. IGP č. 17 00 01/00 Analýza ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja z pohľadu regiónov v SR.
  2. IGP č. 17 00 19/03 Regionálna štatistika - nástroj regionálnej politiky pri začleňovaní Slovenskej republiky do Európskej únie.
  3. VEGA 145/05 1/2631/05 Analýza možností aplikácie viacrozmerných štatistických metód na skúmanie ekonomických výsledkov na príklade priemyslu SR prípadne iných oblastí ekonomiky.
Vzdelanie a kvalifikácia:
Vybraná publikačná činnosť:
  1. Sodomová, E., Labudová, V.: Regional Statistics in Europe. In: International Comparisons of Socio-Economic Consequnces of Transition Processes in Central-East European Countries. Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Krynica, 6-8 November 2002. Krakow, 2003, s. 83-96. ISBN 83-911355-3-5
  2. Labudová, V.: Regióny a regionalizácia v členských a kandidátskych krajinách Európskej únie. In: Ekonomika a informatika, 2/2004, s. 193- 208, ISSN 1336-3514
  3. Labudová, V.: Použitie viacrozmerných metód pri lineárnom usporiadaní objektov (priemyselných podnikov). In: FORUM STATISTICUM SLOVACUM, 1/2005, s. 109-115, ISSN 1336-7420
  4. Labudová, V.: Metódy poradí pri lineárnom usporiadaní objektov. In: AIESA- budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach: 10. Medzinárodná vedecká konferencia: Bratislava 19.-20. 5. 2005. Bratislava: 2005. ISBN 80-225-2010-1

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné