Dnes je:
Pondelok 25.09.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

vyučované predmety

Štatistika A

Predmet poskytuje základy štatistických metód s dôrazom na ich praktickú aplikáciu pri využití štatistického softvéru (Statgraphics Plus). Zameriava sa na nasledujúce tématické okruhy: Zisťovanie a spracovanie štatistických údajov, popis empirických štatistických súborov jednoduchými charakteristikami, základné informácie o pravdepodobnostných modeloch, základy induktívneho zovšeobecňovania výberových zisťovaní, testy parametrov základných súborov, výklad metódy analýzy rozptylu.

Vyučujúci:
doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.
doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

Harmonogram výučby a informácie o skúške


Literatúra:
1. Pacáková, V. a kol.: Štatistika pre ekonómov. IURA EDITION, Bratislava, 2003.
2. Pacáková, V. a kol.: Štatistika pre ekonómov. Zbierka príkladov B. IURA EDITION, Bratislava, 2005.
3. Cyhelský, L., Kahounová, J., Hindls, R.: Elementární statistická analýza. Management Press, 1996.
4. Wonnacott, T. H., Wonnacott, R. J.: Statistics for Business and Economics. J. Wiley, New York, 1984.

Štatistické vzorce
 
Vybrané štatistické vzorce

Pravdepodobnostné tabuľky
  
vo formáte:  Excel PDF(zip)

 

 

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné