Dnes je:
Sobota 01.10.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

Vedúca katedry

 
Vedecká orientácia:

Aplikácia štatistických metód v podnikohospodárskej a sociálnej oblasti, regionálna štatistika, štatistika malých a stredných podnikov, demografia podnikov.

Pedagogická činnosť:

Štatistika, Podnikohospodárska štatistika, Sociálna štatistika
>> podklady k vyučovaným predmetom

Vedecká činnosť:
 1. Názov úlohy: IGP 0233/00 Analýza ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja z pohľadu regiónov SR, FHI. Doba riešenia: 2000 – 2002, oponovaná 20. 12. 2002.
 2. Názov úlohy: IGP 17 00/93 Regionálna štatistika – nástroj regionálnej politiky pri začleňovaní SR do EÚ, FHI. Doba riešenia: 2003 – 2005, oponovaná 18. 12. 2005.
Vzdelanie a kvalifikácia:
Vybraná publikačná činnosť:
 1. Sodomová, E. a kol.: Štatistika : Modul A. Bratislava : EKONÓM 2001. 246 s. ISBN 80-225-1270-2
 2. Pacáková, V. a kol.: Štatistika pre ekonómov. Bratislava: Edícia Ekonómia, IURA EDITION, 2003
 3. Pacáková, V., Sipková, Ľ., Sodomová, E.: Štatistické modelovanie príjmov domácností v Slovenskej republike.  Ekonomický časopis, Roč. 53, č. 4, (2005), s. 427-439. ISSN 0013-3035
 4. Pacáková, V., Sodomová, E.: Modelling with Quantile Distribution Functions [Modelovanie pomocou kvantilov distribučných funkcií]. Ekonomika a informatika č. 1, (2003), s. 30-44. ISSN 1336-3514
 5. Pacáková, V., Sodomová, E.: Viacrozmerné škálovanie v marketingových analýzach. Nová ekonomika. Vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 3, č. 2, (2004), s. 57-62. ISSN 1336-1732
 6. Sodomová, E., Labudová, V.: Regional Statistics in Europe. In: International Comparisons of Socio-Economic Consequnces of Transition Processes in Central-East European Countries. Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar. Krynica, 6-8 November 2002 Cracow, Cracow University of Economics 2003. 232 s. ISBN 83-911355-3-5
 7. Sodomová, E., Labudová, V., Sandtnerová, S.: Basic Characteristics of the Microcensus 2003 in the Slovak Republic. In: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materialy z XXVI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zaklad Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 20-23 IV 2004 r.) - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2005.- 410 s. ISBN 83-7252-265-0
 8. Sodomová, E., Sipková, Ľ., Pacák, B.: Models of Households in the Slovak Republic. In: Statistics in Management of Social and Economic Development. 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine
 9. Sodomová, E.: Comparison of the Results of Microcensuses in the Czech and Slovak Republics. Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materialy z XXI. Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zaklad Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. (Zakopane, 21-23 IV 1999 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna 2000. 291 s. ISBN 83-7252-045-3
Profesionálne aktivity:

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné