Dnes je:
Pondelok 15.07.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

prof. Ing. Milan Terek, PhD.

 
Vedecká orientácia:

Aplikácie metód štatistického riadenia kvality, výberového skúmania, analýzy rozhodovania a hĺbkovej analýzy dát v ekonómii a manažmente.

Pedagogická činnosť:

Štatistika, Štatistika vo francúzskom jazyku, Štatistické riadenie kvality, Analýza rozhodovania, Hĺbková analýza údajov, Výberové skúmanie, Aplikácie štatistických metód
>> podklady k vyučovaným predmetom

Vedecká činnosť:

Zodpovedný riešiteľ:

 1. Slovenského výskumného kolektívu v rámci medzinárodného výskumného projektu Les pratiques sociales des entreprises françaises à l’Est :exportatrices de pratiques sociales, vecteurs de dialogue social ? Une analyse à la croisée de la sociologie et de l’économie, (2006 – 2008), hlavný koordinátor – Université Paris 3.
 2. IGP 0214/96 Taguchiho prístup k štatistickému riadeniu kvality, možné alternatívy, náklady na štatistické riadenie kvality (1996-1997)
 3. IGP 0221/98 Štatistické riadenie kvality a náklady na kvalitu (1998-2000)
 4. IGP 0242/01 Analýza rozhodovania v štatistickom riadení kvality a v riadení nákladov na kvalitu (2001 - 2003)
 5. VEGA 1/1247/04 Progresívne štatistické techniky a rozhodovanie v procese zlepšovania kvality (2004 – 2006)
 6. VEGA 1/0437/08 Kvantitatívne metódy v stratégii šesť sigma (2008 – 2010)
 7. VEGA 1/0092/15 Moderné prístupy k navrhovaniu komplexných štatistických prieskumov (2015 – )

Spoluriešiteľ projektov:

 1. VEGA č. 1/8094/01 Štatistické riadenie meracích procesov (2001 – 2003)
 2. VEGA č. 1/3182/06 Zlepšovanie kvality produkcie strojárskych výrobkov pomocou moderných štatistických metód (2006 – 2008), zástupca zodpovedného riešiteľa
 3. Medzinárodný projekt Britskej rady a Open Society Foundation (2002 – 2004) Quality Assurance in Higher Education Area
 4. Medzinárodný projekt Leonardo da Vinci, (2002 – 2004) Pilot project, REDILEM SK/01/B/F/PP-142226
 5. 7th framework program "LLLIGHT´in´Europe: Lifelong Learning, Inovation, Growth and Human Capital Tracks in Europe", Project No. FP7-SSH-2011-2 (2012 – )

Kontraktor:

Medzinárodného projektu Leonardo da Vinci (3.10.2001 – 31.5.2003) SK/01/A/F/X-100404. Quality Improvement in University Management.

Vzdelanie a kvalifikácia:
Zahraničné stáže:
Vybraná publikačná činnosť:
Profesionálne aktivity:

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné