Dnes je:
Streda 28.02.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Ekonometria 2

 Ekonometria 2

Cieľom tohto predmetu je zvýrazniť porozumenie základných ekonometrických techník a postupov pri ich aplikácii na konkrétne empirické problémy. Z tohto dôvodu sú ku každému problému prezentované príklady s reálnymi alebo simulovanými údajmi. Dôraz sa kladie na problematiku klasického lineárneho modelu, jeho predpoklady, konštrukciu modelu, odhad a testovanie rôznych hypotéz. Tento kurz klasickej ekonometrie je viac zameraný na problematiku analýzy modelov časových radov, analýzu stacionarity a kointegrácie časových radov a ich aplikácie.

 Garant
 prof. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
 Vyučujúci  prof. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
   Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
   
 Literatúra 1. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s programom R. Letra Edu 2022
  2. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Ekonometria 1. Bratislava: Ekonóm 2013
  3. Stewart, K.G.: Introduction to Applied Econometrics. Thomson, Brooks/Cole 2005
  4. Seddighi, H.R. – Lawler, K.A. – Katos, A.V.: Econometrics: A Practical Approach. Routledge 2001
  5. Patterson, K.: An Introduction to Applied Econometrics. Palgrave Macmillan 2000


US highways
Mzdy SR

Údaje

Štatistické tabuľky


Kurzy a materiály s podobnou problematikou

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné