Dnes je:
Streda 06.12.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

profil katedry

Katedra operačného výskumu a ekonometrie /KOVE/

Z histórie katedry

Katedra operačného výskumu a ekonometrie vznikla v roku 1961 na Fakulte národohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Bratislave ako Katedra ekonomicko-matematických výpočtov. Neskôr bola premenovaná na Katedru kybernetiky, Katedru ekonomicko-matematických metód, až v roku 1990 získala svoj súčasný názov Katedra operačného výskumu a ekonometrie. Počas tohto vývoja sa stala v roku 1970 súčasťou Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, dnešnej Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Na katedre získavali svoje vysokoškolské vzdelanie absolventi inžinierského štúdia v odboroch: Ekonomicko-matematické výpočty, Matematické metódy v ekonómii, Kvantitatívne metódy v ekonómii a v študijnom programe Operačný výskum a ekonometria. Katedra vychovala mnohých ašpirantov v odbore Teória riadenia a plánovania a doktorandov v študijnom programe Ekonometria a operačný výskum.

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné