Dnes je:
Nedeľa 29.01.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

Členovia katedry
      

 Vedúci katedry:  prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.
 Zástupca vedúceho katedry:  Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
 Tajomník katedry:  doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD.
 Sekretariát katedry:  Júlia Rapiová
   
 Členovia katedry  
   profesori:  prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
   prof. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
   prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.
   
   docenti:  doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD.
   doc. Ing. Andrea Furková, PhD.
   doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD.
   doc. Ing. Brian König, PhD. 
   doc. Ing. Marian Reiff, PhD.
   doc. Ing. Karol Szomolányi, PhD.
   
   odborní asistenti:  Ing. Pavel Gežík, PhD.
   Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
   
   interní doktorandi:  Ing. Ádám Csápai - 2. ročník, e-mail
   
   

 

Sekcie katedry                                  Externí spolupracovníci katedry

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné