Dnes je:
Nedeľa 29.01.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

učebnice a skriptá

Učebnice, skriptá a monografie používané pri výučbe 

 1. Zlatica IvaničováIvan BrezinaJuraj PekárOperačná analýza. Bratislava: IURA Edition 2007, ISBN 978-80-8078-176-7
   
 2. Michaela ChocholatáZuzana ČičkováAndrea FurkováOperačná analýza – zbierka príkladov. Bratislava: IURA Edition 2008, ISBN 978-80-8078-177-4
   
 3. Michal Fendek – Eleonóra Fendeková:  Mikroekonomická analýza. Bratislava: IURA Edition 2008, ISBN 978-80-8078-180-4
   
 4. Adriana LukáčikováMartin LukáčikEkonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: EKONÓM 2008, ISBN 978-80-225-2614-2      ERRATA
  Dáta v príkladoch
   
 5. Ivan BrezinaZuzana ČičkováMarian Reiff: Kvantitatívne metódy na podporu logistických procesov. Bratislava: EKONÓM 2009, ISBN 978-80-225-2648-7
   
 6. Kvetoslava SurmanováÚvod do ekonometrie : praktikum. Bratislava: EKONÓM 2009, ISBN 978-80-225-2693-7
  Dáta v príkladoch
   
 7. Marián GogaInput-output analýza. Bratislava: IURA Edition 2009, ISBN 978-80-8078-293-1
   
 8. Juraj PekárSoftvérová podpora rozhodovania v prostredí Microsoft Excel. Bratislava: EKONÓM 2010,  ISBN 978-80-225-2889-4
   
 9. Marián GogaEkonomická dynamika. Bratislava: IURA Edition 2011, ISBN 978-80-8078-394-5
   
 10. Martin Lukáčik – Adriana LukáčikováKarol SzomolányiEkonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl. Bratislava: EKONÓM 2011, ISBN 978-80-225-3320-1      ERRATA
  Dáta v príkladoch    Všetky príklady spolu
   
 11. Zlatica IvaničováMichaela ChocholatáKvetoslava SurmanováEkonometrické modelovanie. Bratislava: EKONÓM 2012, ISBN 978-80-225-3381-2
   
 12. Ivan BrezinaZuzana ČičkováPavel GežíkSieťová analýza. Bratislava: EKONÓM 2012, ISBN 978-80-225-3503-8
   
 13. Marián Goga: Teória hier. Bratislava: Iura Edition 2013, 144 s. ISBN 978-80-8078-613-7
   
 14. Adriana LukáčikováMartin LukáčikKarol SzomolányiEkonometria 1. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3543-4      ERRATA
  Dáta v príkladoch
   
 15. Juraj PekárZuzana ČičkováSoftvérová podpora vybraných modelov operačného výskumu. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3593-9
   
 16. Michaela ChocholatáLineárne programovanie pre manažérov. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3562-5
   
 17. Karol SzomolányiMartin LukáčikMakroekonomická analýza - zbierka príkladov. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3663-9
  Súbory k zbierke
   
 18. Martin Lukáčik – Adriana Lukáčiková: Vektorovo autoregresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2013. 235 s. ISBN 978-80-225-3723-0
  Súbor s údajmi použitými v monografii           ERRATA
   
 19. Juraj PekárAndrea Furková: Prípadové štúdie z viackriteriálneho rozhodovania. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2014. 168 s. ISBN 978-80-225-3837-4
   
 20. Ivan BrezinaJuraj Pekár: Operačná analýza v podnikovej praxi. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2014. 280 s. ISBN 978-80-225-4012-4
   
 21. Adriana LukáčikováMartin LukáčikKarol Szomolányi: Úvod do ekonometrie s programom Gretl. Bratislava: Letra Edu 2018. 345 s. ISBN 978-80-972866-6-8
  Dáta v príkladoch
   
 22. Adriana LukáčikováMartin LukáčikKarol Szomolányi: Úvod do ekonometrie s programom EViews. Bratislava: Letra Edu 2018. 345 s. ISBN 978-80-972866-8-2
  Dáta v príkladoch
   
 23. Adriana LukáčikováMartin LukáčikKarol Szomolányi: Úvod do ekonometrie s jazykom R. Bratislava: Letra Edu 2022. 372 s. ISBN
  Dáta v príkladoch
   

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné