Dnes je:
Piatok 09.12.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry

 • email: adriana.lukacikova(zavinac)euba.sk
 • kancelária: D8.29
 • telefón: (421 2) 6729 5829
 • klapka: 5829
 • Vedecká orientácia

  Ekonometrické modelovanie národného hospodárstva

  Pedagogická činnosť

   Úvod do ekonometrie I  Ekonometrické modelovanie  Ekonometria II
   Úvod do ekonometrie II  Vybrané partie z ekonometrie  

  Publikačná činnosť (prehľad evidovanej publikačnej činnosti - september 2019)

  1. LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A.: Vektorovo autoregresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2013. 235 s. ISBN 978-80-225-3723-0.
  2. CHAJDIAK, J., KOMORNÍKOVÁ, M., IŠTVÁNIKOVÁ, A.: Metódy prognózovania. Bratislava : Statis, 1998. 144 s. ISBN 80-85659-11-5.
  3. LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M., SZOMOLÁNYI, K.: Ekonometria 1. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 337 s. ISBN 978-80-225-3543-4.
  4. LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A., SZOMOLÁNYI, K.: Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 330 s. ISBN 978-80-225-3320-1.
  5. LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M.: Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 343 s. ISBN 978-80-225-2614-2.
  6. SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A.: Vplyv monetárneho zásahu v rámci IS-LM modelu s dynamickou úpravou cien a adaptívnymi očakávaniami. Politická ekonomie, roč. 59, č. 1, 2011, s. 47-57.
  7. SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A.: Dynamic IS-LM-AS Model Augmented by the Inflation Expectations. In: International journal of mathematical and computational methods, vol. 1, 2016, pp. 207-213, IARAS, 2016. ISSN 2367-895X.
  8. SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A.:The Relation between the Rate of Change of Money Wage and Unemployment Rates in the Frame of the Microeconomic Dynamics. In: Ekonomické rozhľady, roč. 41, č. 1, pp. 44-65, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X.
  9. MLYNAROVIČ, V., IŠTVÁNIKOVÁ, A.: The Computable General Equilibrium Model of the Slovak Economy. In: Mathematical Methods in Economics 2003: proceedings of the 21th international conference, 10-12 September 2003, Prague, pp. 188-195, Prague: Czech University of Agriculture in Prague, 2003. ISBN 80-213-1046-4.
  10. LUKÁČIKOVÁ, A.: Englova-Grangerova procedúra a dynamická metóda najmenších štvorcov. In: AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach: zborník 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 25. október 2013, Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4.

  Členstvo vo vedeckých orgánoch, radách a spoločnostiach

  Člen Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum

   

  (späť)

  AIS
  Akademický informačný systém

  Rýchle linky - škola

  Rýchle linky - knižnica

  Rýchle linky - veda

  Rýchle linky - ostatné