Dnes je:
Nedeľa 26.05.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.Dekan FHI - profesor Brezina

Dekan fakulty

     email - sekretariát: dekanfhi@euba.sk
     sekretariát dekana: (421 2) 6729 5736, (421 2) 6729 5198
     fax: (421 2) 6729 5182

     osobný email: ivan.brezina@euba.sk
     telefón: (421 2) 6729 5735
     klapka: 5735

Prehľad o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej kvalifikácii v odbore

     Ing.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta riadenia, 1985
     smer „Ekonomicko – matematické výpočty“
     CSc.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Fakulta riadenia, 1990
     odbor „63-02-09 – Teória riadenia a plánovania“
     doc.: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, 1999
     odbor „3.3.24 – Kvantitatívne metódy v ekonómii“
     prof.: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, 2011
     odbor „3.3.25 – Ekonometria a operačný výskum“

Prehľad o vedecko-pedagogickom a odbornom pôsobení

     1990 -              člen Katedry operačného výskumu a ekonometrie: odborný asistent, docent, profesor
     2000 - 2007    prodekan pre pedagogickú činnosť na Fakulte hospodárskej informatiky
     2004 -              garant študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie
                              1. stupňa štúdia študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii
     2007 - 2008    prorektor pre informatizáciu a styk s verejnosťou na Ekonomickej univerzite
     2010 -              spolugarant študijného programu Ekonometria a operačný výskum
                              3. stupňa štúdia študijného odboru Ekonometria a operačný výskum
     2011 -              garant študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie
                              2. stupňa štúdia študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii

Študijné pobyty

     1991    trojtýždňový pobyt v rámci Sommerschule na Univrersität Graz
     1992    týždňový pobyt na Wirtschaftswoche organizovanom Schmidheiny Stiftung vo Švajčiarsku
     1993    dvojmesačný študijný pobyt v rámci programu TEMPUS na Universität Hohenheim
     1997    mesačný študijný pobyt v rámci programu CEEPUS na Vysoké škole ekonomické v Prahe
     2005    dvojtýždňový študijný pobyt v rámci programu CEEPUS na Vysoké škole ekonomické v Prahe
     2013    týždňový prednáškový pobyt v rámci programu ERASMUS na Vysoké škole ekonomické v Prahe

Členstvo vo vedeckých radách časopisov:

      Central European Journal of Operations Research
      Economics and Finance
      The International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management
      Ekonomika a informatika
      Information Technology Applications

Vedecká orientácia

      Logistika
      Modely a metódy operačného výskumu
      Protimonopolná politika

Pedagogická činnosť

     Kvantitatívne metódy v logistike
     Operačný výskum
     Sieťová analýza

Publikačná činnosť (prehľad evidovanej publikačnej činnosti - máj 2016)

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné