Dnes je:
Streda 28.02.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KÚA

Spoločnosti

KU FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

predmety katedry

Účtovníctvo a finančné výkazníctvo poisťovní

Anotácia predmetu

Cieľom predmetu je získať prehľad o ekonomickom a legislatívnom vývoji účtovníctva v SR a EÚ; poskytnúť základné poznatky o vykonávanej poisťovacej a investičnej činnosti poisťovní vo väzbe na účtovanie a finančné vykazovanie týchto informácií v účtovnej závierke. Poukázať na nástroje a techniky riadenia jednotlivých druhov rizík, ktorým je poisťovňa vystavená, vrátane vykazovania povinne zverejňovaných informácií o rizikách vo finančných správach. Naučiť sa informácie z finančného účtovníctva interpretovať do finančných správ zverejňovaných pre potreby NBS, investorov a ostatných používateľov.

Gestor predmetu
doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
Vyučujúci Ing. Jitka Meluchová, PhD.
   (späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné