Dnes je:
Streda 28.02.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KÚA

Spoločnosti

KU FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

predmety katedry

Účtovníctvo poisťovní

Anotácia predmetu

Cieľom predmetu je podať ucelený pohľad na metodiku účtovania a vykazovania v komerčných poisťovniach, ktoré zostavujú v SR svoje účtovné závierky podľa medzinárodných štandardov IAS/IFRS. Zamerať na zobrazenie osobitostí jednotlivých činnosti poisťovní s dôrazom na potreby prezentácie týchto informácií v účtovnej závierke.
Vo väzbe na cieľ je obsahom predmetu najmä - právna úprava poisťovníctva, možnosti a formy finančného umiestnenia (investovania) prostriedkov technických rezerv poisťovní na finančnom trhu EÚ, vklady pri aktívnom a pasívnom zaistení, účtovanie nehnuteľností, finančných nástrojov, hmotného a nehmotného majetku poisťovne, zúčtovacie vzťahy poisťovne voči poistencom, sprostredkovateľom a zaisťovateľom, vlastné imanie a dlhodobé záväzky, najmä tvorba a použitie technických rezerv určených na krytie záväzkov z poistných zmlúv, účelové členenie a účtovanie nákladov a výnosov, štruktúra a zisťovanie výsledku hospodárenia poisťovne.

Gestor predmetu
doc. Ing. Katarína Máziková, PhD.
Vyučujúci Ing. Jitka Meluchová, PhD.
  doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné