Dnes je:
Pondelok 24.06.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

veda a výskum

Odborné práce prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD.


Regresné modely v teórii kredibility

Overenie predpokladov o náhodnej zložke klasického lineárneho regresného modelu prostredníctvom štatistických testov

Diagnostikovanie vplyvných pozorovaní a overenie predpokladov o náhodnej zložke klasického lineárneho regresného modelu prostredníctvom grafickej analýzy rezíduí

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné