Dnes je:
Pondelok 24.06.2024
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

na inžinierske štúdium

Zásady prijímacieho konania na Fakulte hospodárskej informatiky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE o prijímacom konaní na Bc. a Ing. štúdium pre ak. r. 2016/2017 na EU v Bratislave

Zásady prijímacieho konania na Ekonomickú univezitu v Bratislave na akademický rok 2015/2016

Zásady prijímacieho konania na Ekonomickú univezitu v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Zásady prijímacieho konania na Fakultu hospodárskej informatiky na akademický rok 2016/2017

Zásady prijímacieho konania na Fakultu hospodárskej informatiky na akademický rok 2017/2018

Elektronická prihláška

Informácie pre uchádzačov nájdete tu: http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium

Okruhy pre prijímacie skúšky na druhý stupeň štúdia
(sú totožné s okruhmi otázok na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia):

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné