Dnes je:
Piatok 09.12.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

Vedúci katedry operačného výskumu a ekonometrie

 • email: juraj.pekar(zavinac)euba.sk
 • kancelária: D8.27
 • telefón: (421 2) 6729 5828
 • klapka: 5828
 • Vedecká orientácia

  Modely a metódy operačného výskumu

  Pedagogická činnosť

  Finančné modelovanie
  Softvérová podpora rozhodovania
  Operačný výskum
  Viackriteriálne rozhodovanie 

  Vedecká činnosť

  Názov úlohy: Modelovanie a kvantitatívna analýza výnosov daňovej sústavy Slovenskej republiky
  Doba riešenia: 2001 - 2003

  Profesionálny rast

  1991 - 1996 - Magister, UK Bratislava, Matematicko fyzikálna fakulta, odbor Matematika - informatika
  1996 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

  Publikačná činnosť (prehľad evidovanej publikačnej činnosti - máj 2016)

  Výber z publikačnej činnosti evidovanej v databáze Web of Science:

  1. Analýza absolútnej koncentrácie vybraného odvetvia pomocou Herfindahlovho- Hirschmanovho indexu / Ivan Brezina, Anna Oršulová, Juraj Pekár. In Ekonomický časopis : Bratislava 2009.

  2. Zelená a reverzná logistika ako nástroj zefektívnenia spaľovania odpadu v Slovenskej republike / Ivan Brezina, Andrej Dupaľ, Juraj Pekár. In Ekonomický časopis : Bratislava, 2011.

  3. Solving the real-life vehicle routing problem with time windows using self organizing migrating algorithm / Zuzana Čičková, Ivan Brezina, Juraj Pekár. - VEGA 1/0104/12. In Ekonomický časopis : Bratislava, 2013.

  4. Model of the collection centres in communes of Slovak Republic / Ivan Brezina, Juraj Pekár, Zuzana Čičková. In Mathematical methods in economics 2009 : Prague, 2009.

  5 Inventory management model with return / Pavel Gežík, Ivan Brezina, Juraj Pekár. In Mathematical methods in economics 2010 : České Budějovice, 2010.

  6. Asset allocation by maximizing the Sortino ratio utilizing differential evolution solution procedure / Juraj Pekár, Zuzana Čičková, Ivan Brezina. In Mathematical methods in economics 2013 : Jihlava, 2013.

  7. Storage location problem / Ivan Brezina, Juraj Pekár, Zuzana Čičková. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XIII : Bratislava, 2006.

  8. The portfolio optimization models for insurance / Ľudovít Pinda, Juraj Pekár. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XIV : Bratislava, 2008.

  9. The use of multikriteria programming to the maintenance of a minimum number of road traffic / Juraj Pekár, Ivan Brezina, Zuzana Čičková. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XV : Bratislava, 2010.

  10. A memetic algorithm for solving the vehicle routing problem / Zuzana Čičková, Ivan Brezina, Juraj Pekár. In Mathematical methods in Economics 2011 : Praha, 2011.

  11. Portfolio return, taking into account the costs of financial transactions / Juraj Pekár, Ivan Brezina, Zuzana Čičková. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVI : Bratislava, 2012.

   

  Členstvo vo vedeckých orgánoch, radách a spoločnostiach

  Člen Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum

   

  (späť)

  AIS
  Akademický informačný systém

  Rýchle linky - škola

  Rýchle linky - knižnica

  Rýchle linky - veda

  Rýchle linky - ostatné