Dnes je:
Piatok 09.12.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc.

Vedecká orientácia

Makroekonomické analýzy
Medzinárodné paritné relácie
Modelovanie a analýza kurzových relácií
Vplyv pohybu kurzov na makroekonomické veličiny
Operačný výskum

Pedagogická činnosť

Ekonometria II
Modelovanie investičných procesov II

Vedecká činnosť

Názov úlohy: Analysis of the admission process of Slovak Republic and comparison with the other CEFTA countries.
Typ úlohy: Interný výrkumný projekt EU No IGP 12, University of Economics
Doba riešenia: 2002 - 2004, Koordinátor projektu

Názov úlohy: Analysis of position of the capital and foreign market in Czech and Slovak Republic from point of view the admission process to the European Union, Czech and Slovak intergovernmental scientific and technical Cupertino.
Typ úlohy: Medzinárodný výskumný projekt No 168/009
Doba riešenia: 2002 - 2003, Koordinátor projektu

Názov úlohy: European Economic Integration from the Perceptive of the Slovak Republic as a Associated Country.
Typ úlohy: Jean Monnet Project, European Module No C01/162
Doba riešenia: 2001 - 2004

Realizované vedecké projekty

Zahraničné stáže

1993 - Študijný pobyt ICSTE Lisboa, Portugal
1994 - Študijný pobyt Japonsko (Japan Foundation)
1995 - Študijný pobyt na City University Londýn, Anglicko
1997 - Študijný pobyt na Universidad de Complutense, Madrid, Španielsko
1998 - Študijný pobyt na Johannes Keppler Univesrität Linz, Rakúsko
1998 - Hosťujúci profesor na Martin Luther Universität Halle-Saale, Nemecko
2000 - Hosťujúci profesor na ICSTE Lisabon, Portugalsko
2000 - Hosťujúci profesor na Martin Luther Universität Halle-Saale, Nemecko
2001 - Hosťujúci profesor na ICSTE Lisabon, Portugalsko

Profesionálny rast

1966 - 1971 - Inžinier, VŠE Bratislava, Fakulta riadenia, odbor Ekonomicko-matematické výpočty
1971 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky
1978 - Kandidát vied, VŠE Bratislava, Fakulta riadenia
1983 - 1985 - Hosťujúci profesor na Vysokej škole ekonomickej v Berlíne
1986 - Docent, VŠE Bratislava, Fakulta riadenia
1990 - 1994 - Prodekan pre zahraničné vzťahy, doktorandské štúdium a výskum
1994 - 2000 - Prorektor pre zahraničné vzťahy
2000 - Profesor, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky
2000 - doteraz - Profesor, UK Bratislava, Ústav medzin. vzťahov a aproximácie práva

Publikačná činnosť

1. Unčovský, L. - Ivaničová, Z. - Brezina, I.: Základy operačného výskumu. ES VŠE, Bratislava 1993.
2. Ivaničová, Z. - Brezina, I.: Kvantitatívne metódy pre manažérov. IURA Edition, Bratislava 1997.
3. Brezina, I. - Ivaničová, Z.: Kvantitatívne metódy v logistike. EKONÓM, Bratislava 1999.
4. Ivaničová, Z. - Brezina, I. - Pekár, J.: Prípadové štúdie z operačného výskumu. EKONÓM, Bratislava 1999.
5. Ivaničová, Z. - Hill, M. M.: Outranking Methods of Multicriteria Decision Making - Which one to apply? An evaluation with simulated data. In: Ferreira, M. - Menezes, R. - Cardoso, M.: Métodos Quantitativos 2. Edicoes Sílabo, Lisabon 2001

Členstvo vo vedeckých orgánoch a radách

Člen vedeckej rady FHI
Viceprezident Slovenskej akademickej asociácie pre zahraničnú spoluprácu
Člen European University Continuing Education Network
Pastpresident of the Slovak Association for Operation Research

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné