Dnes je:
Piatok 09.12.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

Ing. Pavel Gežík, PhD.

Vedecká orientácia

Modely a metódy operačného výskumu

Pedagogická činnosť

Vedecká činnosť

Grant: IGP - 2317118/08
Názov: Teoretické a praktické prístupy k modelovaniu recyklačných procesov v kontexte Európskej enviromentálnej perspektívy
Zodp. riešiteľ: Ing. Zuzana Čičková, PhD.
Doba riešenia: 2008 - 2009

Grant: VEGA - 1/4588/07
Názov: Modelovanie reverznej logistiky - optimalizácia procesov recyklácie a likvidácie odpadu
Zodp. riešiteľ: doc. Ing. Ivan Brezina, CSc.
Doba riešenia: 2007 - 2009

Grant: VEGA - 1/0360/10
Názov: Model rozmiestnenia recyklačných miest pre slovenskú republiku
Zodp. riešiteľ: Mgr. Juraj Pekár, PhD.
Doba riešenia: 2010 – 2011

Profesionálny rast

2002 - 2007 - Inžinier, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky
2007 - 2010 - Interný doktorand, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky
2010 - doteraz - Odborný asistent, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

Publikačná činnosť (prehľad evidovanej publikačnej činnosti - február 2016)

Výber z publikačnej činnosti:

Členstvo vo vedeckých orgánoch, radách a spoločnostiach

Člen Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné