Dnes je:
Štvrtok 08.12.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

doc. Ing. Andrea Furková, PhD.

 • email: andrea.furkova(zavinac)euba.sk
 • kancelária: D8.32
 • telefón: (421 2) 6729 5832
 • klapka: 5832
 • Vedecká orientácia:

  Modely rovnováhy sieťových odvetví, regulácia sieťových odvetví, odhad nákladovej efektívnosti 

  Pedagogická činnosť

  Kvantitatívny manažment
  Mikroekonomická analýza
  Viackriteriálne rozhodovanie
  Ekonometria 1

  Profesionálny rast

  1995 - 2000 - Inžinier, EU Bratislava, FHI, odbor Operačný výskum a ekonometria
  2000 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

  Publikačná činnosť (prehľad evidovanej publikačnej činnosti - február 2016)

  1. Fendek, M. – Furková, A.: Modelovanie rovnováhy na oligopolistickom trhu v prípade nehomogénnej produkcie. Acta Oeconomica, Košice, 2003.
  2. Furková, A.: Hodnotenie plnenia Maastrichtských kritérií novými členskými krajinami EÚ pomocou metód viacktriteriálneho rozhodovania, Ekonomika a informatika 1/2005- vedecký časopis FHI, Bratislava 2005, ISSN 1336-3514
  3. Furková, A.: Modelovanie rovnováhy na oligopolistickom trhu v prípade nehomogénnej produkcie. Zborník z III. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov: Participácia doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti, FHI EU Bratislava, 2003, ISBN 80-225-1850-6.  
  4. Furková, A.: Sweezyho model „lomeného dopytu“. Zborník zo IV. Medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov: Participácia doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti, FHI EU Bratislava, 2004, ISBN 80-225-1850-6.
  5. Furková, A.: Zvyšovanie výrobnej kapacity ako nástroj stratégie obmedzovania vstupu na trh. Zborník I. medzinárodného vedeckého semináru doktorandov, Praha 2004, ISBN 80-225-2000-4

   

  (späť)

  AIS
  Akademický informačný systém

  Rýchle linky - škola

  Rýchle linky - knižnica

  Rýchle linky - veda

  Rýchle linky - ostatné