Dnes je:
Pondelok 25.09.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

členovia katedry

doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD.

 

 • email: michaela.chocholata(zavinac)euba.sk
 • kancelária: D8.32
 • telefón: (421 2) 6729 5832
 • klapka: 5832
 • Vedecká orientácia

    Modelovanie vývoja výmenných kurzov

  Pedagogická činnosť

  Operačný výskum
  Ekonometria 1
  Lineárne programovanie

  Profesionálny rast

  1996 - 2001 - Inžinier, EU Bratislava, FHI, odbor Operačný výskum a ekonometria
  2001 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

  Publikačná činnosť (prehľad evidovanej publikačnej činnosti - február 2016)

  1. CHOCHOLATÁ, M.:Analysis of SKK/CZK Exchange Rate. In: Ekonomické rozhľady XXXIII, 2004, č.3, ISSN 0323– 262X.
  2. CHOCHOLATÁ, M.: Vývoj denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR s ohľadom na existenciu podmienenej heteroskedasticity. AIESA 2005, FHI EU Bratislava, 2005, ISBN 80- 225 –2010-1.
  3. IVANIČOVÁ, Z.– CHOCHOLATÁ, M.: Exchange rate and Monetary Policy in Slovak Economy. Zborník z    23. Medzinárodnej konferencie Mathematical Methods in Economics, UHK Hradec Králové, 2005, ISBN 80 – 7041 – 535 – 5. 
  4. CHOCHOLATÁ, M.: Výmenný kurz SKK/EUR a parita úrokovej miery. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR, Bratislava, Ekonóm 2005, ISBN 80-225-2110-8.
  5. CHOCHOLATÁ, M.: Modely a metódy pre analýzu výmenného kurzu. Dizertačná práca, KOVE FHI EU Bratislava, 2005.

  Súbory

  eurostat_data

  Česko

  Austria

  dopravné úlohy ako prednáška

   

  (späť)

  AIS
  Akademický informačný systém

  Rýchle linky - škola

  Rýchle linky - knižnica

  Rýchle linky - veda

  Rýchle linky - ostatné