Dnes je:
Streda 21.08.2019
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

naša činnosť

ŠP FHI funguje ako celok, kde má každý člen svoju funkciu a zodpovednosť za jednotlivé oblasti diania na škole. Viac informácií je v časti o nás. No do väčšiny veci sa púšťame spoločne. To že má niekto zodpovednosť za istú oblasť, neznamená, že ostatní mu nepomôžu. Každý týždeň sa stretávame na pravidelných zasadnutiach, kde každý člen predloží svoje návrhy a ostaní o nich diskutujú. Na týchto zasadnutia vždy vyplynú iste úlohy pre jednotlivých členov. Plnenie týchto úloh je kontrolované na ďalšom zasadnutí ŠP FHI a nesplnenie úloh ma za následok sankcie.

ŠP FHI organizuje raz ročne Beániu FHI a Lámavicu FHI. Jedná sa o kultúrno-spoločenské podujatia organizované pre študentov nielen FHI. Beánia je udalosť pri ktorej sa prijímajú noví študenti – prváci do „cechu študentského“ – niečo podobné ako imatrikulácie na strednej. Lámavica je od slova "lámať" a dôvodom jej organizovania je príležitosť „lámania sa“ štúdia, teda je to čas, kedy majú študenti za sebou päť semestrov z desiatich, teda prechádzajú za druhú polovicu svojho štúdia.

Činnosť ŠP FHI je naozaj rozmanitá a bolo by na dlho rozpisovať sa o tom. Preto si pozrite čo obsahujú zápisnice zo zasadnutí a aké projekty boli, sú alebo ešte len budú na realizované parlamentom.

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné