Dnes je:
Nedeľa 29.01.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KÚA

Spoločnosti

KU FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

predmety katedry

Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí

Anotácia predmetu

Cieľom predmetu je rozšíriť vedomosti študentov z účtovníctva, a to o špecifické problémy účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí, o zvláštnosti v metodickom riešení spoločných problémov účtovníctva uvedených účtovných jednotiek v porovnaní s účtovníctvom podnikateľov a o medzinárodnej harmonizácii účtovníctva vo verejnom sektore.
V nadväznosti na cieľ obsahom predmetu je: charakteristika rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí; úlohy, predmet, základné charakteristiky a právna úprava účtovníctva uvedených subjektov verejnej správy; špecifické problémy účtovníctva rozpočtových organizácií: rozpočtové výdavky, náklady, výnosy z transferov, rozpočtové príjmy, výnosy a náklady z odvodu príjmov; špecifické problémy účtovníctva príspevkových organizácií: náklady, výnosy a výsledok hospodárenia, prijaté príspevky. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, zásoby, zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia v účtovníctve rozpočtových a príspevkových organizácií. Individuálna účtovná závierka a finančné výkazy rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí. Špecifické problémy účtovníctva obcí. Medzinárodná harmonizácia účtovníctva vo verejnom sektore.

Gestor predmetu
doc. Ing. Antónia Kovalčíková, PhD.
Vyučujúci doc. Ing. Antónia Kovalčíková, PhD.
  Ing. Alena Kordošová, PhD.

otázky na skúšku

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné