Dnes je:
Nedeľa 29.01.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KÚA

Spoločnosti

KU FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

predmety katedry

Účtovníctvo obcí

Anotácia predmetu

Cieľom predmetu je rozšíriť vedomosti študentov z účtovníctva, a to o špecifické problémy účtovníctva obcí, o zvláštnosti v metodickom riešení spoločných problémov účtovníctva obcí v porovnaní s riešením v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku obcí.
V nadväznosti na cieľ obsahom predmetu je: charakteristika obce ako subjektu verejnej správy a podstata jej finančného hospodárenia; charakteristika účtovníctva obcí v kontexte jeho vývoja na Slovensku; úlohy účtovníctva obcí a podstata ich riešenia; účtovanie príjmov a výdavkov rozpočtu obce; podstata účtovania nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia obce, výnosy z daní a poplatkov, nedaňové výnosy a náklady na činnosť obce; poskytnuté a prijaté transfery a ich účtovné zobrazenie v obci; individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka a finančné výkazy zostavované obcou.

Otázky na skúšku otázky
Gestor predmetu
doc. Ing. Antónia Kovalčíková, PhD.
Vyučujúci doc. Ing. Antónia Kovalčíková, PhD.
   (späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné