Dnes je:
Nedeľa 29.01.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KÚA

Spoločnosti

KU FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

predmety katedry

Teória účtovníctva

Anotácia predmetu

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom syntetický pohľad na teoreticko-metodologické východiská účtovníctva, vysvetliť filozofiu účtovníctva ako vedy, s orientáciou na teoretické východiská uplatňované s v súčasnej úprave účtovníctva tak v národnom, ako aj v nadnárodnom meradle. Obsah predmetu zabezpečuje získanie základných znalostí z teórie účtovníctva pre lepšiu orientáciu študentov v neustále sa meniacich podmienkach v účtovníckej praxe.

Gestor predmetu
doc.  Ing. Antónia Kovalčíková, PhD.
Vyučujúci Ing. Mgr. Renáta Pakšiová,  PhD.
  Ing. Branislav Parajka, PhD.

 Pri výučbe predmetu sa využíva systém LMS Moodle Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné