Sunday 01.29.2023

SSOR

Conference of SSOR

FHI

 

predmety katedry

 

Interaktívne príklady z Manažérskeho účtovníctva:

1. Krivka učenia

2. Rozlišovanie fixných a variabilných nákladov (zohľadnenie inflácie) a prepočet bodu zvratu

3. Cieľové náklady

4. Odchýlka materiálových nákladov


Príklady slúžia len pre Vašu potrebu - na to, aby ste si mohli zistiť, či viete vypočítať správny výsledok aj v prípade, ak sa parametre (napríklad v porovnaní s cvičeniami) zmenia.

 

 

 

Partners

Journals

Conferences of Partners