Dnes je:
Štvrtok 08.12.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

predmety

Podklady k vyučovaným predmetom

Vyučujúci: prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD.

Predmet: Regresná analýza
Cieľom predmetu je naučiť študentov vhodne používať metódy regresnej a korelačnej analýzy pri posudzovaní vzájomných vzťahov veličín v ekonomickej praxi a poskytnúť poznatky pre samostatnú aplikáciu týchto metód v systéme SAS Enterprise Guide.

Literatúra

  1. ŠOLTÉS, E.: Regresná a korelačná analýza s aplikáciami. Bratislava: IURA Edition, 2008
  2. BAKYTOVÁ, H. – BODJANOVÁ, S. – RUBLÍKOVÁ, E.: Viacrozmerná analýza (druhé vydanie). Bratislava: ES VŠE, 1998
  3. DRAPER, N. – SMITH, H.: Applied Regression Analysis. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1985
  4. HEBÁK, P. – HUSTOPECKÝ, J. – MALÁ, I.: Vícerozměrné statistické metody (2). Praha: Informatorium, 2005

<< späť

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné