Dnes je:
Štvrtok 08.12.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KMA

Spoločnosti

oznamy pre študentov

aktuálne info

klik na novú webstránku fakulty fhi.euba.sk

 

Úlohy pre prvákov - OPAKOVANIE učiva ZO STREDNEJ ŠKOLY - matematika - nové!

Workshop - Ako nám môžu skúsenosti z UK pomôcť zlepšiť aktuárske vzdelávanie

Využitie open source softvérov - VKM:

Fecenko, J.: Zbierka generovaných úloh k predmetu Matematika (pre študijný program HI)

Prideľovanie tém diplomových prác na KMA FHI 2015/16.

Tézy na štátne skúšky - Aktuárstvo, I. okruh.

Tézy na štátne skúšky - Aktuárstvo, II. okruh.

Informácia pre absolventov I. stupňa štúdia k štúdijnému programu Aktuárstvo.

Ponuka kurzov CNAS.

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné