Dnes je:
Sobota 01.10.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Katedra štatistiky

Spoločnosti

FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

na stiahnutie

Základné štatistické pojmy (preklad anlgicky - slovensky)

Count – Počet (hodnôt)
Average – Priemer (aritmetický)
Geometric Mean – Geometrický priemer
Median – Medián
Mode – Modus
Variance – Rozptyl
Standard deviation – Štandardná odchýlka
Range – Variačné rozpätie
Lower quartile – Dolný kvartil
Upper quartile – Horný kvartil
Interquartile range – Kvartilové rozpätie
Skewness – Šikmosť
Kurtosis – Špicatosť
Coefficient of variation – Variačný koeficient

( späť )

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné