Dnes je:
Piatok 09.12.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

profil katedry

Spolupráca katedry s inými subjektmi

Spolupráca s univerzitami v SR

Spolupráca s vysokými školami v SR zahŕňa spoluprácu pri organizovaní konferencií a seminárov, spoluprácu v rámci aktivít Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum, posudzovanie dizertačných prác a prácu v komisiách pre obhajoby dizertačných prác.

Základnými partnermi v týchto oblastiach sú:

 Žilinská univerzita v Žiline
 Poľnohospodárska univerzita v Nitre
 Univerzita Komenského v Bratislave

Spolupráca s univerzitami v zahraničí

Katedra spolupracuje s nasledovnými zahraničnými univerzitami a vedeckými spoločnosťami pri organizovaní konferencií a pri vydávaní medzinárodného vedeckého časopisu Central European Journal for Operations Research

 Vysoká škola ekonomická Praha
 Vysoká škola banská Ostrava
 Univerzita Pardubice
 Wirtschaftsuniversität Wien
 Rakúska spoločnosť pre Operačný výskum
 Maďarská spoločnosť pre Operačný výskum
 Česká spoločnosť pre Operačný výskum
 Johannes Keppler Universität Linz
 Martin Luther University Halle
 ISCTE Lisabon

Spolupráca katedry s odbornými organizáciami

V rámci medzinárodnej spolupráce katedra ako garant činnosti Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum udržuje úzke kontakty s medzinárodnými spoločnosťami združujúcimi národné spoločnosti pre operačný výskum, ktorými sú:

 svetová organizácia - IFORS
 európska organizácia - EURO

Členstvo pracovníkov katedry v odborných organizáciách

 SAAIC - prof. Ivaničová
 European Association for International Education - prof. Ivaničová
 SSOV - všetci zamestnanci katedry

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné