Dnes je:
Nedeľa 29.01.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Ekonometria 1

Ekonometria 1

Cieľom tohto predmetu je vysvetliť základné ekonometrické techniky a postupy pri ich aplikácii na konkrétne empirické problémy. Z tohto dôvodu sú ku každému problému prezentované príklady s reálnymi alebo simulovanými údajmi. Dôraz sa kladie na klasický lineárny model, jeho predpoklady, konštrukciu modelu, odhad a testovanie rôznych hypotéz, overovanie prítomnosti autokorelácie, heteroskedasticity, či multikolinearity, preskúmavanie rôznych funkčných tvarov regresných modelov, využitie umelých premenných v ekonometrickom modeli s pokusom o vytvorenie prognostickej aplikácie modelu.

 Garant  prof. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
 Vyučujúci  Ing. Adriana Lukáčiková, PhD.
   prof. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
   
 Literatúra 1. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Úvod do ekonometrie s programom R. Letra Edu 2022
  2. Lukáčiková, A. – Lukáčik, M. – Szomolányi, K.: Ekonometria 1, Bratislava: Ekonóm 2013
  3. Hatrák, M.: Ekonometria. Bratislava: IURA Edition 2007
  4. Gujarati, D.: Basic Econometrics. New York: McGraw Hill 2003
  5. Wooldridge, J.M.: Introductory Econometrics a Modern Approach. Thomson South-Western 2006
 Cvičenia, sotvér a materiály na semester

Štatistické tabuľky


Kurzy a materiály s podobnou problematikou

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné