Dnes je:
Štvrtok 26.05.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Nelineárne programovanie

Nelineárne programovanie

Anotácia predmetu

Ekonomické aspekty uplatnenia nelineárnych modelov v ekonomickom rozhodovaní. Zdroje nelinearity pri konštrukcii optimalizačných modelov ekonomických systémov. Špecifikácia kategórie nelineárnosti ako prostriedku priblíženia modelu ekonomickej realite. Klasifikácia úloh nelineárneho programovania. Metódy pre riešenie úloh nelineárneho programovania (metódy riešenia úloh na voľný extrém a metódy riešenia úloh na viazaný extrém, metódy založené na princípe penalizačných a bariérových funkcií, kvadratické, separovateľné a zlomkové programovanie). Štandardný softvér pre riešenie úloh nelineárneho programovania.

Gestor predmetu  prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
Syllabus predmetu  Syllabus
Vyučujúci  prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
 doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD.
Literatúra

1. Fendek, M.: Nelineárne optimalizačné modely a metódy. EKONÓM, Bratislava 1998.
2. Bazaraa, P. – Shetty, C.: Nonlinear programming: Theory and Algorithms. John Wiley and Sons, New York 1979.

Projekt by mal obsahovať tieto náležitosti
Prednášky

01_NLP_Nelineárne optimalizačné modely v ekonomickom rozhodovaní
02_NLP_Vlastnosti riešenia úlohy nelineárneho programovania
03_NLP_Konvexná analýza v úlohách nelineárneho programovania
04_NLP_Podmienky optimálnosti Kuhna – Tuckera časť 1
04_NLP_Podmienky optimálnosti Kuhna – Tuckera časť 2
05_NLP Teoria Duality v úlohách nelineárneho programovania
06_NLP_Klasifikácia metód pre riešenie úloh  NLP
07_NLP_Metódy pre riešenie úloh  NLP - volný extrém
08_NLP_Metódy transformácie úlohy na viazaný  na úlohu na voľný extrém
09_NLP_Kvadratické programovanie
09_NLP_Kvadratické programovanie - priklad
10_NLP_Metóda prípust. smerov pre úlohu s lin. ohraničeniami - príklad
10_NLP_Metóda prípustných smerov pre úlohu s lineárnymi ohraničeniami
10_NLP_Metóda prípustných smerov pre úlohu s nelineárnymi ohraničeniami
11_NLP_Separovateľné  programovanie
12_NLP_Zlomkové programovanie

Cvičenia

01. týždeň Aplikácie nelineárnych optimalizačných modelov - Obsah (pdf)
02. týždeň Vlastnosti riešenia úlohy NLP - Obsah (pdf)
03. týždeň Programový systém pre riešenie úloh NLP - GAMS - návod k ovládaniu
04. týždeň Konvexná analýza - Obsah (pdf)
05. týždeň Podmienky optimálnosti v úlohách NLP I - Obsah (pdf)
06. týždeň Podmienky optimálnosti v úlohách NLP II - Obsah (pdf)
07. týždeň Teória duality v úlohách NLP - Obsah (pdf)
08. týždeň Metódy pre riešenie úloh na voľný extrém - Obsah (pdf)
09. týždeň Metódy pre riešenie úloh na viazaný extrém - Obsah (pdf)
10. týždeň Metódy prípustných smerov - Zoutendijkov algoritmus - Obsah (pdf)
11. týždeň Separovateľné programovanie, aproximujúca funkcia - Obsah (pdf)
12. týždeň Kvadratické programovanie, Shetty-Lemkeho algoritmus - Obsah (pdf)
13. týždeň Zlomkové programovanie, algoritmus Charnes-Coopera - Obsah (pdf)

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné