Dnes je:
Štvrtok 26.05.2022
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Lineárne programovanie

Lineárne programovanie

Anotácia predmetu

Modely a metódy operačného výskumu. Teória riešenia úloh lineárneho programovania. Algoritmy simplexovej metódy a princípy ich programovej realizácie. Teória duality. Analýzy senzitívnosti. Parametrické programovanie. Dopravné a priraďovacie problémy. Modely a metódy diskrétneho programovania. Algoritmy pre riešenie rozsiahlych úloh lineárneho programovania a úloh so špeciálnou štruktúrou. Softvér pre riešenie úloh matematického programovania.

Gestor predmetu  prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
Syllabus predmetu  Syllabus
Vyučujúci  prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
 doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD.
Literatúra

1. Fendek, M. – Mlynarovič, V.: Optimálne prgramovanie I. ES VŠE, Bratislava 1989.
2. Laščiak, A. a kol.: Optimálne programovanie. Alfa, Bratislava 1991.
3. Murtagh, B.A.: Advanced Linear Programming, Computation and Practice. McGraw Hill, New York 1981.
4. Nemhauser, G.L. - Todd, M.J.: Optimization. North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1991.
5. Williams, H.P.: Model Solving in Mathematical Programming. John Wiley & Sons, New York 1992.

Prednášky

01_LP_Uvod
02_LP_Simplexová metóda_a
02_LP_Simplexová metóda_b
03_LP_Teória duality
04_LP_Ohraničené premenné
05_LP_Modifikovaný algoritmus SM
06_LP_Analýza senzitivity
07_LP_Parametrické programovanie
08_LP_Celočíselné programovanie_B&B
08_LP_IFM_B&B - Grafische Illustration des Verfahrens
09_LP_Celočíselné programovanie_Gomory
10_LP_Bivalentné programovanie
10_LP_Bivalentné programovanie_príklad
11_LP_Dekompozícia_DW
11_LP_Dekompozícia_DW_príklad

Cvičenia

01. týždeň Pojmový aparát metód operačného výskumu. Príklady ekonomických problémov ako úlohy LP.
02. týždeň Vlastnosti a geometrická interpretácia riešenia úlohy LP. Štandardný tvar ÚLP a jej prípustné, bázické a optimálne riešenie.
03. týždeň Základný algoritmus simplexovej metódy.
04. týždeň Dvojfázový algoritmus simplexovej metódy. Zvláštne prípady pri riešení úlohy LP.
05. týždeň Formulácie dvojice duálnych úloh. Vety o dualite a ich využitie pri riešení úloh LP. Spôsoby výpočtu OR duálnej úlohy.
06. týždeň Duálny algoritmus simplexovej metódy.
07. týždeň Úlohy LP s ohraničenými premennými. Priebežná skúška.
08. týždeň Analýza senzitivity. Zmeny v koeficientoch účelovej funkcie, pravej strany a intervaly prípustných zmien. Pridanie alebo vynechanie rozhodovacej premennej či ohraničenia.
09. týždeň Parametrické programovanie Ilustratívne príklady riešenia úloh parametrického lineárneho programovania.
10. týždeň Celočíselné programovanie (1). Gomoryho postoptimalizačný algoritmus pre riešenie úloh celočíselného programovania.
11. týždeň Celočíselné programovanie (2). Metóda vetiev a hraníc.
12. týždeň Geoffrionov algoritmus implicitnej enumerácie pre riešenie úloh bivalentného programovania.
13. týždeň Dekompozičná metóda Dantziga – Wolfa pre riešenie rozsiahlych úloh lineárneho programovania.

Chocholatá - LP a CP
LPaCP_Z1
LPaCP_Z2
LPaCP_Z3
LPaCP_Z4
LPaCP_Z5
LPaCP_Z6
LPaCP_Z7

 

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné