Dnes je:
Štvrtok 09.07.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

zamestnanci katedry

Zamestnanci Katedry aplikovanej informatiky

         Funkcionári

Vedúca katedry

doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.

Zástupca vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť

Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

Zástupca vedúcej katedry pre vedecko-výskumnú činnosť

Dr. Ing. Miroslav Hudec, PhD.

Sekretárka katedry

Anna Frolková

         Profesori

prof. emeritus Ing. Ján Štefánek, PhD.

 

         Docenti

doc. Ing. Peter Bednár, CSc.,
doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.,

doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

         Odborní asistenti

Ing. Igor Bandurič, PhD.,
Ing. Martin Blahušiak, PhD.,
Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.,
Dr. Ing. Miroslav Hudec,
Ing. Pavol Jurík, PhD.,
Ing. Igor Košťál, PhD.,
Ing. Miroslav Kršjak, PhD.,
Ing. Jaroslav Kultán, PhD.,
Ing. Anna Ondrejková,
Ing. Ján Pittner, PhD.,
Ing. Dušan Praženka, PhD.,
RNDr. Eva Rakovská, PhD.,
Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.,
Ing. Mária Szivósová, PhD.,
RNDr. Ľubomír Turňa, PhD..

         Asistenti


         

         Interní doktorandi

Ing. Eva Mačurová


       Externí spolupracovníci katedry

Mgr. Miroslav Kubovčík - Microsoft Slovakia, Bratislava,
 Ing. Robert Belavý - Accenture, Bratislava,
Ing. Tomáš Weber - Accenture, Bratislava,
Mgr. Šimon Skrak - Accenture, Bratislava,
Mgr. Michal Steskál - Accenture, Bratislava,
Ing. Marián Pissko, CSc., - T Consult s.r.o., Bratislava,
Ing. Andrej Danko - SAP Slovensko s.r.o., Bratislava,
Ing. Július Hlaváč, PhD., - OTP Banka Slovensko a.s., Bratislava,
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., - Ústav informatiky, Slezká univerzita v Opavě,
prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc., - Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové,
Ing. Zoltán Sýkora - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava,
Ing. Jozef Valentovič - Siemens Program and System Engineering, s.r.o., Bratislava,
doc. Ing. Marián Zajko, PhD., - Ústav manažmentu STU, Bratislava,
Mgr. Martin Rublík, PhD., CISSP,
Ing. Peter Horňák,
Ing. Miroslav Majirský.

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné