Dnes je:
Streda 08.07.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

predmety katedry

Predmety Katedry aplikovanej informatiky

Prvý stupeň štúdia - základné štúdium (bakalárske)


Študijný program Hospodárska informatika (HI)

Predmety vyučované v 1. ročníku:
 
  · Informatika I,
  · Informatika II,
  · Programovanie I,
  · Hospodárska informatika I.

Predmety vyučované v 2. ročníku: 
  ·  Databázové systémy,
  ·  Programovanie II,
  ·  Teória algoritmov,
  ·  Operačné systémy,
  ·  Internetové a mobilné aplikácie I,
  ·  Počítačové siete.

Predmety vyučované v 3. ročníku:
  ·  Hospodárska informatika II,
  ·  Umelá inteligencia a expertné systémy I,
  ·  Ochrana a bezpečnosť informačných systémov,
  ·  Manažérske rozhodovanie a IT I,
  ·  Tvorba aplikácií v jazyku Java
 
Povinne voliteľný predmet II:
  · Teória systémov a kybernetika,
  · Pokročilé využívanie databáz

Povinne voliteľný predmet IV:
  ·  Multimediálne systémy,
  ·  Elektronické podnikanie,
  ·  Počítačové právo.

Povinne voliteľný predmet V:
  ·  Paralelné programovanie,
  ·  Manažérske simulácie

Študijný program Manažérske rozhodovanie a informačné technológie (MRIT)

Predmety vyučované v 1. ročníku:

  · Informatika I,
  · Informatika II.

Predmety vyučované v 2. ročníku:
  · Počítačové siete
 
Predmety vyučované v 3. ročníku:

Povinne voliteľný predmet II:
  · Databázové systémy,
  · Hospodárska informatika I,
  · Multimediálne systémy,
  · Multimeiálne systémy.


Druhý stupeň štúdia - špecializačné štúdium (inžinierske)

Študijný program Informačný manažment

Predmety vyučované v 1. ročníku:
  ·  Manažérske rozhodovanie a informačné technológie II
  ·  Softvérové inžinierstvo I,
  ·  Distribuované spracovanie dát,
  ·  Softvérové inžinierstvo II,
  ·  Modelovanie podnikových procesov.
   
Predmety vyučované v 2. ročníku: 
  · Manažment projektov, 
  · Business intelligence,
  · Webové aplikácie a webový dizajn,
  · Manažment informačných systémov.

Povinne voliteľný predmet (Modelovanie sociálno-ekonomických procesov):
  · Fuzzy logika pre databázy,
  · Business architektúra a softvérové vzory,
  · Evolučné algoritmy,
  · Podpora rozhodovacích procesov II.

 Povinne voliteľný predmet (Informačné technológie):
  · Vývoj mobilných aplikácií,
  · Aplikácia neurónových sietí v ekonomických procesoch.
 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné