Dnes je:
Štvrtok 09.07.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

oddelenia katedry

Oddelenia Katedry aplikovanej informatiky

Programovanie a projektovanie
 informačných systémov
Informačné systémy v ekonomike
   
Gestor: Gestor:
doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD. Dr. Ing. Miroslav Hudec, PhD.

Členovia:

Členovia:
   
Profesori: Profesori:
   
   
Docenti: Docenti:
doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD. doc. Ing. Peter Bednár, CSc.
doc. Ing. Martin Mišút, CSc.  
   
Odborní asistenti: Odborní asistenti:
Ing. Igor Bandurič, PhD. Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
Ing. Martin Blahušiak, PhD. Dr. Ing. Miroslav Hudec, PhD.
Ing. Igor Košťál, PhD. Ing. Anna Ondrejková
Ing. Miroslav Kršjak, PhD. RNDr. Eva Rakovská, PhD.
Ing. Jaroslav Kultan, PhD. Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.
RNDr. Ľubomír Turňa, PhD. Ing. Mária Szivosová, PhD.
   
   
   

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné