Dnes je:
Štvrtok 09.07.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

študentské programátorské praktické cvičenia

Galéria študentských praktických programátorských cvičení


Katedra aplikovanej informatiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity (KAI FHI EU) v spolupráci so spoločnosťou Microsoft umožňuje naplno rozvinúť programátorské talenty študentov pri príprave atraktívnych študentských praktických programátorských cvičení zo série "Od študentov pre študentov".

Odborným garantom praktických cvičení je Ing. Ján Hanák, PhD., MVP, z KAI.Charakteristika praktických cvičení
zo série „Od študentov pre študentov“

Sme presvedčení o tom, že keď inteligentní mladí ľudia ovládnu najmodernejšie počítačové technológie súčasnosti, ich tvorivý potenciál je vskutku nekonečný. Primárnym cieľom iniciatívy, ktorá stojí za sériou praktických cvičení „Od študentov pre študentov“, je maximalizácia hodnôt ľudských kapitálov študentov ako hlavných členov akademických komunít.

Praktické cvičenia zo série „Od študentov pre študentov“ umožňujú študentom využiť ich existujúce teoretické znalosti, pričom efektívnym spôsobom predvádzajú, ako možno tieto znalosti s výhodou uplatniť pri vývoji atraktívnych počítačových aplikácií v rôznych programovacích jazykoch (C, C++, C++/CLI, C#, Visual Basic, F#).
 
Budeme nesmierne šťastní, keď sa našim praktickým cvičeniam podarí v študentoch prebudiť a naplno rozvinúť záujem o programovanie a vývoj počítačového softvéru. Veríme, že čím viac IT hviezd vychováme, tým viac budeme môcť spoločnými silami urobiť všetko pre to, aby sa z tohto sveta stalo lepšie miesto pre život.


V tejto galérii nájdete všetky doteraz publikované programátorské praktické cvičenia aj s doplňujúcimi informáciami.

Celkový počet študentských praktických programátorských cvičení: 13.

Tri najúspešnejšie študentské praktické programátorské cvičenia:

    1. Základy OOP v jazyku C++.
    2. Algoritmizácia v jazyku C.
    3. Programujeme počítačovú hru v jazyku C++.Nové praktické cvičenie: 

Základy objektového programovania v jazyku C#

Autorka: Adriana Gogoľáková

Linka na prevzatie diela: http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia: Praktické cvičenie sa koncentruje na výklad základných princípov aplikovaného objektového programovania v programovacom jazyku C# (vo verzii 5.0) vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio 2012, respektíve Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop. Praktické cvičenie je užitočné pre študentov, ktorí by sa radi naučili objektovo programovať v jazyku C#. Dielo rovnako poslúži programátorom v C++, ktorí by chceli rýchlo získať proficienciu v jazyku C#.  


Praktické cvičenie:

Vývoj objektového programu v jazyku C++

Autorka: Anna Andrejková

Linka na prevzatie diela: http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia: Praktické cvičenie približuje proces vývoja konkrétneho objektového programu v jazyku C++ použitím prostredia Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop. Zhotovená aplikácia demonštruje praktickú implementáciu dedičných a kompozičných vzťahov, pričom slúži fiktívnej spoločnosti poskytujúcej služby satelitnej televízie. Vytvorený program automatizuje základné operácie objednávkového procesu produktov z ponuky programových TV-balíkov.


Praktické cvičenie:

Praktické nasadenie technológie Entity Framework

Autor: Marián Kubica

Linka na prevzatie diela: http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia: Praktické cvičenie poskytuje pohľad na nasadenie technológie Entity Framework. Pritom uplatňuje analyticko-komparačnú metódu skúmania, v rámci ktorej formou realizovaných testovacích výpočtov analyzuje a porovnáva rôzne spôsoby prístupu a spracovania dát, ktoré sú získavané zo vzorovej relačnej databázy. Čitatelia sa zoznámia s praktickou aplikáciou dátových čítačov, dátových súprav, kompilovaných dopytov a rovnako aj s jazykmi Entity SQL, LINQ a PLINQ.


Praktické cvičenie:

Základy technológie Entity Framework

Autor: Marián Kubica

Linka na prevzatie diela: http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia: Praktické cvičenie vás prevedie základmi platformy ADO.NET Entity Framework – návrhom a implementáciou EF-modelu, jazykmi Entity SQL a LINQ, kompilovanými dopytmi a uloženými procedúrami v EF. Praktické cvičenie je vhodné pre záujemcov o platformu Entity Framework, ktorí ovládajú základné databázové koncepty na platforme Microsoft .NET Framework.


Praktické cvičenie: 

Lambda-výrazy a ich praktické použitie v jazyku C++

Autorka: Margaréta Cifrová

Linka na prevzatie diela: http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia: Praktické cvičenie je venované problematike lambda-výrazov v programovacom jazyku C++. Lambda-výrazy sú jednou z najväčších syntakticko-sémantických inovácií najnovšieho ISO štandardu pre jazyk C++ (ISO/IEC 14882:2011). Publikácia je vhodná pre pokročilých vývojárov v jazyku C++. Vývojovým prostredím je Microsoft Visual C++ 2010 Express.


Programujeme počítačovú hru v jazyku C++Praktické cvičenie:

Programujeme počítačovú hru v jazyku C++

Autorka: Zuzana Harčaríková

Linka na prevzatie diela: http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia: Praktické cvičenie vás zoznámi s procesom programovania jednoduchej počítačovej hry v programovacom jazyku C++. Hra sa volá „preskakovaná“. Pri jej vytváraní sú prakticky demonštrované objektové aspekty programovacieho jazyka C++. Praktické cvičenie je vhodné pre mierne pokročilých vývojárov v jazyku C++. Vývojovým prostredím je Microsoft Visual C++ 2010 Express.


Vývoj internetovej aplikácie v jazykoch C# a Visual Basic Praktické cvičenie:

Vývoj internetovej aplikácie v jazykoch C# a Visual Basic

Autor: Radovan Krkoška

Linka na prevzatie diela: http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia: V tomto praktickom cvičení nájdete návod, ako vytvoriť internetovú aplikáciu v programovacích jazykoch C# a Visual Basic. V praktickom cvičení vytvoríte matematickú hru, v ktorej počítač predkladá používateľovi matematické príklady. Praktické cvičenie je primárne určené pre programátorov v jazykoch C# a Visual Basic. Vývojovým prostredím je Visual Web Developer 2010 Express.


Automatizácia databázovej aplikácie v Microsoft Access 2010Praktické cvičenie:

Automatizácia databázovej aplikácie Microsoft Access 2010

Autorka: Daniela Kováčová

Linka na prevzatie diela: http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia: Praktické cvičenie od Daniely Kováčovej rieši konkrétne úlohy, s ktorými sa môže používateľ Access-u 2010 stretnúť pri vývoji databázovej aplikácie. Základom cvičenia je tvorba aplikácie evidujúcej životný cyklus zákaziek fiktívneho servisu TV. Prejdete postupne krokmi vytvorenia databázových objektov a ich previazaním na jazyk Visual Basic for Applications (VBA).


Algoritmizácia ekonomických úloh v jazyku CPraktické cvičenie:
Algoritmizácia ekonomických úloh v jazyku C

Autorka: Zuzana Čaklošová

Linka na prevzatie diela: http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia: Praktické programátorské cvičenie sa venuje algoritmizácii vybraných ekonomických úloh v jazyku C. Predkladané úlohy spadajú do problematiky podnikových financií, pričom sa koncentrujú na určenie budúcej hodnoty súčasného kapitálu, generovanie splátkových kalendárov a použitie odpisových metód. Praktické cvičenie je určené študentom, ktorí ovládajú základy štruktúrovaného programovania v jazyku C. Pri programovaní sa používa vývojové prostredie Microsoft Visual C++ 2010 Express.


Vývoj paralelnej aplikácie v jazyku C# 4.0Praktické cvičenie: Vývoj paralelnej aplikácie v jazyku C# 4.0

Autor: Vladimír Juhás

Linka na prevzatie diela: http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia: Technológie využívajúce paralelizáciu sa stávajú každodennou súčasťou života komerčných vývojárov. Praktické cvičenie od Vladimíra Juhása zamerané na vývoj paralelnej aplikácie vám v prvej časti predstaví možnosti vývojovo–exekučnej platformy Microsoft .NET Framework 4.0 a jazyka C# 4.0 z pohľadu využitia paralelného objektovo orientovaného programovania (POOP). Druhá časť poskytuje návod ako využiť poznatky o POOP pri vývoji paralelnej aplikácie zameranej na odhaľovanie šifrovaných prístupových hesiel do informačných systémov.


Praktické cvičenie: C++ => C# (Od jazyka C++ k jazyku C#)

Autorka:
 Michaela Zelenayová

Linka na prevzatie diela:
http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia:
Praktické cvičenie vás zoznámi s tvorbou objektovo orientovaných programov rôznej zložitosti v jazyku C#, pričom budete upozornení na rozdiely oproti jazyku C++. Pri praktickom programovaní môžete využiť vývojové prostredia Microsoft Visual C# 2010 Express a Microsoft Visual C++ 2010 Express. Príručka je vhodná predovšetkým pre študentov, ktorí ovládajú jazyk C++ na pokročilej úrovni a radi by sa rýchlo oboznámili s objektovo orientovaným programovaním v programovacom jazyku C# (v aktuálnej verzii 4.0).


Základy OOP v jazyku C++Praktické cvičenie: Základy OOP v jazyku C++

Autorka: Margaréta Cifrová

Linka na prevzatie diela: http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia: Programovací jazyk C++ je jedným z najpopulárnejších prostriedkov súčasnosti na vývoj objektovo orientovaných programov. Hoci od jeho vynájdenia uplynulo už viac ako 20 rokov, „inkrementované céčko“ sa teší neutíchajúcej obľube, a to nielen v akademickej, ale aj v komerčnej sfére. V tomto praktickom cvičení od Margaréty Cifrovej, študentky FHI EU, vás zoznámime so základmi objektovo orientovaného programovania v jazyku C++. Vývojovým prostredím je Microsoft Visual C++ 2008 Express.


Praktické cvičenie: Algoritmizácia v jazyku C

Autorka: Beáta Bednárová

Linka na prevzatie diela: http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols/default.mspx

Anotácia: Hoci od vynájdenia jazyka C uplynulo už viac ako 30 rokov, magické „céčko“ sa teší neutíchajúcej obľube, a to nielen v akademickej, ale aj v komerčnej sfére. V tomto praktickom cvičení od Beáty Bednárovej, študentky FHI EU, sa zoznámime s tvorbou štruktúrovaných programov rôznej zložitosti v jazyku C (diagnostika frakcie srdca, analytická geometria, analýza základných štatistických ukazovateľov). Pri praktickom programovaní návodných príkladov môžeme použiť aj bezplatnú edíciu Visual C++ 2008 Express alebo Visual C++ 2010 Express.

KAI FHI EU a Microsoft sú partneri, ktorí pomáhajú rozvíjať študentské programátorské talenty.

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné