Dnes je:
Štvrtok 09.07.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KAI

Spoločnosti

KAI FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

publikácie na výučbu

Publikácie na výučbu

V tejto sekcii nájdu študenti prehľad monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a iných učebných pomôcok, ktoré sa aktuálne používajú pri výučbe predmetov na KAI FHI.


Prvý stupeň štúdia (bakalárske štúdium) 

Databázové systémy I
  - vysokoškolské učebnice:
      1. KULTÁN, J.: Databázové systémy: vybrané kapitoly (učebnica pre denných
      a externých študentov netechnických vysokých škôl)
. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012.

Hospodárska informatika I
  - skriptá:
      1. ŠTEFÁNEK, J. - GRELL, M. - CÁRACHOVÁ, M. - LEVČÍK, M.: Praktické príklady
      z hospodárskej informatiky: praktikum
. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011.

Počítačové siete a distribuované spracovanie dát I
  - vysokoškolské učebnice:
      1. ZÁVODNÝ, P.: Distribuované spracovanie dát. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010.
      2. ZÁVODNÝ, P.: Počítačové siete v hospodárskej praxi. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009.

Programovanie I
  - vysokoškolské učebnice:
      1. HANÁK, J.: Programování v jazyce C. Kralice na Hané : Computer Media, 2011.
  - skriptá:
      1. HANÁK, J.: Programovanie A - Zbierka prednášok (Učebná pomôcka na programovanie
      v jazyku C)
. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008.

Programovanie II
  - vysokoškolské učebnice:
      1. HANÁK, J.: C++: Akademický výučbový kurz, 2. aktualizované a rozšírené vydanie.
          Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 
      2. HANÁK, J.: Inovácie v prostredí Visual Studio 2012. Brno : Artax, 2012.
      
  - skriptá:
      1. HANÁK, J.: Programovanie B - Zbierka prednášok (Učebná pomôcka na programovanie
      v jazyku C
++). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008.


Druhý stupeň štúdia (inžinierske štúdium)

Paralelné programovanie
  - vysokoškolské učebnice:
      1. HANÁK, J.: Moderné paralelné programovanie, 2. aktualizované a rozšírené vydanie.
          Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013.       
      2. HANÁK, J.: Inovácie v prostredí Visual Studio 2012. Brno : Artax, 2012.
      3. HANÁK, J.: Softvérové technológie na platforme Microsoft .NET. Bratislava : Eurokódex, 2011. 
      4. HANÁK, J.: C#: Akademický výučbový kurz, 2. aktualizované a rozšírené vydanie.
      Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010.

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné