Dnes je:
Nedeľa 29.01.2023
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

KÚA

Spoločnosti

KU FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

predmety katedry

Forenzné účtovníctvo / Forensic Accounting


Súbor s pohľadávkami 1

Súbor s pohľadávkami 2

Pohyby na bankovom účte

------------------------------------------------

Zadanie pre softvér IDEA - Pohľadávky

Zadanie pre softvér IDEA - Bankové účty

Stránka s akademickou verziou programu IDEA (verzia 9.1)

Zoznam dcérskych spoločností firmy ENRON

Beneishov model

Prednáška z 5. apríla 2014


Tézy na skúšku
1. Využitie programu IDEA pri odhaľovaní chýb, nezrovnalostí a príznakov ekonomickej kriminality
- vyhľadávanie duplicít
- vyhľadávanie prerušení číselných radov
- vyhľadávanie zápisov vykonávaných v určitých dňoch
- párovanie databáz

2. Úlohy forenzného účtovníctva
- rámcové vymedzenie forenzného účtovníctva
- ekonomická kriminalita v rámci Trestného zákona a skutková podstata jednotlivých trestných činov
- právny rámec pre výkon profesie forenzných účtovníkov
- účtovné informácie ako dôkazy podľa Trestného poriadku

3. Využitie účtovníctva pri presadzovaní oprávnených ekonomických záujmov
- príklady bilančných podvodov v spoločnostiach Worldcom, Enron a Tyco a závery ktoré je možné uplatniť v SR
- asymetrické zobrazenie transakcií, udalostí a okolností v závislosti od ich právnej formy v platných právnych predpisoch v SR
- uplatnenie koncepcie prednosti obsahu pred formou pri odporovaní právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka
- Beneishov model odhaľovania bilančných podvodov

4. Možnosti uplatnenia znalostí z medzinárodného audítorského štandardu ISA 240 vo forenznom účtovníctve

Prednášajúci / Lecturer: doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.  

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné