Dnes je:
Štvrtok 09.07.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

ekonomika a informatika

Ekonomika a informatika
vedecký časopis Fakulty hospodárskej informatiky

Identifikácia časopisu
Redakčná rada
Výkonná rada
Pokyny pre autorov
Pokyny pre oponentov
Šablóna pre písanie príspevku
Obsah jednotlivých čísel
Kontakt

REDAKČNÁ RADA

   
 Ivan Brezina - predseda  Václav Janeček
 Ekonomická univerzita v Bratislave  Univerzita Hradec Králové
   
 Wolfgang Brüggemann  Luboš Marek
 Universität Hamburg  Vysoká škola ekonomická v Praze
   
 Tatiana Čorejová  Karol Matiaško
 Žilinská univerzita v Žiline  Žilinská univerzita v Žiline
   
 Ferdinand Daňo  Ladislav Mejzlík
 Ekonomická univerzita v Bratislave  Vysoká škola ekonomická v Praze
   
 Christopher D. Daykin  Helmut L. Pernsteiner
 Government Actuary´s Department, London, Great Britain  Johannes Kepler University Linz
   
 Dana Dluhošová  Józef Pociecha
 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  Cracow University of Economics
   
 Ralf Michael Ebeling  Zlata Sojková
 Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
   
 Richard Farkaš  Vincent Šoltés
 KPMG Slovensko, spol. s r.o.  Technická univerzita v Košiciach
   
 Richard Hindls  Gejza Wimmer
 Vysoká škola ekonomická v Praze  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
   
 Josef Jablonský  Marcela Žárová
 Vysoká škola ekonomická v Praze  Vysoká škola ekonomická v Praze

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné