Dnes je:
Štvrtok 09.07.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

ekonomika a informatika

Ekonomika a informatika
vedecký časopis Fakulty hospodárskej informatiky

Identifikácia časopisu
Redakčná rada
Výkonná rada
Pokyny pre autorov
Pokyny pre oponentov
Šablóna pre písanie príspevku
Obsah jednotlivých čísel
Kontakt

OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL

Od roku 2015 sú jednotlivé čísla časopisu zverejnené v elektronickom redakčnom systéme prístupnom na ei.fhi.sk

Všetky čísla po 2/2014 sú k nahliadnutiu vo Fakultnej knižnici (D7.20)

   
 Obsah čísla 1/2014  Obsah čísla 2/2014
 Obsah čísla 1/2013  Obsah čísla 2/2013
 Obsah čísla 1/2012  Obsah čísla 2/2012
 Obsah čísla 1/2011  Obsah čísla 2/2011
 Obsah čísla 1/2010  Obsah čísla 2/2010
 Obsah čísla 1/2009  Obsah čísla 2/2009
 Obsah čísla 1/2008  Obsah čísla 2/2008
 Obsah čísla 1/2007  Obsah čísla 2/2007
 Obsah čísla 1/2006  Obsah čísla 2/2006
 Obsah čísla 1/2005  Obsah čísla 2/2005
 Obsah čísla 1/2004  Obsah čísla 2/2004

 

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné