Dnes je:
Streda 08.07.2020
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

Spoločnosti

ekonomika a informatika

Ekonomika a informatika
vedecký časopis Fakulty hospodárskej informatiky

Identifikácia časopisu
Redakčná rada
Výkonná rada
Pokyny pre autorov
Pokyny pre oponentov
Šablóna pre písanie príspevku
Obsah jednotlivých čísel
Kontakt

KONTAKT

 Redaktorka:  Lenka Kuklišová, č. dv. D7.23                                         
   
 Adresa redakcie:  Fakulta hospodárskej informatiky
   Ekonomická univerzita v Bratislave
   Dolnozemská cesta 1
   852 35  Bratislava 5
   
   tel.: +421 2/6729 5723
   e-mail: lenka.kuklisova@euba.sk

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné